Projekt: Kariera zaczyna się na Uczelni

Dnia 14 czerwca 2018 o godz. 10:00 w Instytucie Technologii i Mechatroniki, ul. Żytnia 10, sala 408 odbędzie się spotkanie fokusowe podsumowujące realizację projektu „Czas na staż –Kariera zaczyna się na uczelni”. Na spotkanie zaproszono studentów z II grupy testowej, nauczycieli akademickich prowadzących test/szkolenia oraz gości z przemysłu – przedstawicieli firmy Johnson Electric. Środki na realizację pomysłu pozyskano z projektu „Czas na Staż - granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” - Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój. Ideą spotkania będzie wywiad grupowy, podczas którego będziemy analizować drugi etap testowania naszego pomysłu.

Wykład w ramach programu Erasmus+ Staff mobility for teaching

Dnia 18 maja 2018 dr inż. Vladimir Bulej wygłosił w ramach programu Erasmus+ Staff mobility for teaching wykłady nt. Mobile robotics - navigation of mobile robots oraz Robots and mechanisms with unconventional kinematic structure.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie!

Zaproszenie na wykład

Zaproszenie dla Studentów i Pracowników

na wykład dr Vladimira Bulej
z Uniwersytetu w Żylinie

w wybranym przez słuchaczy temacie:

Mobile robotics - navigation of mobile robots

lub

Robots and mechanisms with unconventional kinematic structure

Miejsce i data: ul. Żytnia 12, Sala 26, piątek 18.05.2018, godzina 11:00

(Wykład odbywać się będzie w ramach program Erasmus+ Staff mobility for teaching).

10 Chorzowski Festiwal Nauki

10 Chorzowski Festiwal Nauki

W dniach 12 – 16 marca 2018 odbył się X Chorzowski Festiwal Nauki. „Nasze dziedzictwo – nasza przyszłość” to temat przewodni tegorocznej edycji Festiwalu, którego celem była popularyzacja nauki, promocja najważniejszych osiągnięć technicznych, jak również rozbudzenie zainteresowań kulturą, sztuką i nauką.

15 marca 2018 roku Studenci kierunku Mechatronika wzięli udział w spotkaniach z Nauką i Techniką, podczas których zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe, a także wzięli czynny udział w przedstawieniu oferty edukacyjnej kierunku. Panowie: Artur Ostafin, Dominik Wrześniewski, Bartosz Sitek, Robert Chlebowski i Piotr Kyrcz, pod czujnym okiem opiekuna dr Jolanty Dzik, przedstawili swoje dyplomowe: model automatycznej bramy przesuwnej wraz z oprogramowaniem sterującym, model wielopoziomowego zautomatyzowanego parkingu podziemnego oraz manipulator kartezjański.

Bogaty program Festiwalu, zgodnie z tematem przewodnim, pokazał uczestnikom rolę, jaką odgrywają dokonania naszych poprzedników oraz ich wpływ na przyszłość ludzkości.

FINAŁ XXII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

FINAŁ XXII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 20 kwietnia 2018 roku dokładnie o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXII Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. Konkurs Wiedzy Technicznej to również promocja bogatej oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, szczególnie w tym roku, gdy nasza Alma Mater obchodzi jubileusz 50 lat istnienia!

Patronami tegorocznej edycji Konkursu i fundatorami nagród było wierne grono przyjaciół i sympatyków tej cyklicznej imprezy. Honorowe miejsce zajmują oczywiście Dostojni Patroni Konkursu, tj. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci - Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza i Będzina - Łukasz Komoniewski. Współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu była Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, która ufundowała również nagrodę dla zwycięzcy konkursu. Wsparły nas również Uczelniana Organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działająca w Uniwersytecie Śląskim, a także władze Wydziału reprezentowane przez Panią Dziekan prof. dr hab. Danutę Stróż, którą na piątkowej uroczystości zastąpiła Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk – Habrajska Prodziekan ds. dydaktycznych WIiNoM oraz Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusz Bochenek. Zwycięzcą XXII Konkursu Wiedzy Technicznej został uczeń z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie Sławomir Krzykała, miejsce drugie i trzecie zajęli Bartłomiej Czyż i Przemysław Wewiór z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli: Paweł Wichary z ZSTiO nr 3 w Chorzowie, Kamil Barański z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, Filip Kołomyjec z I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, Mateusz Wołowczyk z Technikum nr 4 w Bytomiu. Miejsca 8 i 10 przypadły dwóm kolejnym uczniom z dąbrowskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. S. Żeromskiego a miejsce 9 zajął uczeń z cieszyńskiego Zespołu Szkół Technicznych. Wszyscy wymienieni uczniowie zostali obdarowani cennymi nagrodami, wśród których były urządzenia wielofunkcyjne, ramki cyfrowe, klawiatury bezprzewodowe, głośniki i aparat cyfrowy. Pierwszą nagrodę stanowił nowoczesny tablet, który ufundowała Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu i który wręczył zwycięzcy biorący udział w uroczystości Prezes Agencji Pan Krzysztof Haładus.

W czasie uroczystości został odczytany list nieobecnego – pierwszy raz w 22 letniej historii konkursu – Honorowego Przewodniczącego Konkursu Wiedzy Technicznej Pana Profesora Jana Ilczuka. Zwracając się do Szanownych Gości Pan Profesor podkreślił jak ważne są dla nas organizatorów wszelkie przejawy sympatii i poparcia ze strony środowiska szkolnego i władz samorządowych naszego regionu. To one inspirują nas i zachęcają do podejmowania wciąż na nowo trudu organizacji tej dużej imprezy. Uczestniczącej w XXII KWT młodzieży Profesor Ilczuk życzył, by udział w konkursie był przyczynkiem do wyboru dalszej drogi kształcenia i by dzięki przygotowaniom do udziału w naszej imprezie, łatwiej było im przejść przez trudy egzaminów maturalnych. Profesor podkreślił również rolę nauczycieli, których praca i poświęcenie mają istotny wpływ na kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do popularyzacji Konkursu Wiedzy Technicznej i wspierali organizatorów na każdym etapie realizacji tej cyklicznej imprezy SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i z nadzieją mówimy – DO ZOBACZENIA ZA ROK!

W imieniu
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
XXII Konkursu Wiedzy Technicznej
Iwona Kantorysińska
Sekretarz KWT

Projekt: Kariera zaczyna się na Uczelni

Dnia 24 kwietnia 2018 o godz. 14:30 w Instytucie Technologii i Mechatroniki, ul. Żytnia 10, sala 408 odbędzie się spotkanie fokusowe nauczycieli akademickich ze studentami, którzy wzięli udział w realizacji projektu Kariera zaczyna się na Uczelni – I grupa testowa. Środki na realizację pomysłu pozyskano z projektu „Czas na Staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” – Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój. Ideą spotkania będzie wywiad grupowy, podczas którego będziemy analizować pierwszy, zakończony etap testowania naszego pomysłu.

Życzenia na Wielkanoc 2018

2018.03.26, DB

Z okazji zbliżającego się Zmartwychwstania Pańskiego,
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia,
Radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych
nadzieją, radością i wiarą w sens życia.
Niech przy świątecznym stole nie zabraknie ciepłej, rodzinnej
atmosfery oraz najbliższych i prawdziwych przyjaciół.

Dyrektor ITiM
Dariusz Bochenek

Spotkanie z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego 27 marca br. o godz. 10:00 w auli K. Lepszego w budynku rektoratu UŚ organizuje spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta nt. oferty stypendialnej i warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z oferty.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do: pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów oraz absolwentów.

Więcej informacji na stronie Biura Karier:

XXII Konkurs Wiedzy Technicznej

INFORMACJA o ETAPIE UCZELNIANYM
XXII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 21 marca 2018 r. o godz. 9.30 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się uczelniany etap XXII Konkursu Wiedzy Technicznej.

W uczelnianym etapie tegorocznej imprezy weźmie udział 58 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, z 2 szkół z woj. podkarpackiego, tj. z Dębicy oraz uczniowie z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego z Olkusza. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu został również zaproszony zwycięzca III Będzińsko - Dąbrowskiego Konkursu Wiedzy Technicznej „KONTECH” Krzysztof GORGOŃ z Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Mimo iż, Piotr jest jeszcze uczniem gimnazjum, to w drodze wyjątku i w uznaniu dla Jego już dużej wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych, dano Mu możliwość zmierzenia się z zagadnieniami o nieco większej skali trudności.

Celem Konkursu, cyklicznej imprezy, której początki sięgają 1997 roku jest promowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych szeroko rozumianej techniki i zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Pomysłodawca konkursu – prof. dr hab. Jan Ilczuk ma nadzieję, że młodzież przygotowując się do rozwiązywania konkursowych zadań, będzie baczniej obserwowała otaczający ją świat, a wszechobecna technika nie będzie miała dla niej żadnych tajemnic.

Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbył się na terenie szkół, miał za zadanie wyłonienie 3 osobowej reprezentacji danej placówki. To właśnie ci uczniowie przystąpią w dniu 21 marca br. do rozwiązywania zadań konkursowymi, których autorami są pracownicy Instytutu Technologii i Mechatroniki oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach.

Współorganizatorem XXII Konkursu Wiedzy Technicznej jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu z Prezesem Zarządu - Panem Krzysztofem Haładusem na czele, a cała impreza wpisuje się w program uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

Drodzy Konkursowicze! Życzymy Wam, byście rozwiązując konkursowe zadania czuli dumę z już posiadanej wiedzy i umiejętności. I jeśli nawet wśród zagadnień konkursowych znajdziecie coś, co wykracza poza zakres szkolnego materiału, to niech będzie to dla Was zachętą do pogłębienia wiedzy i do nieustannej pracy nad sobą, pamiętając słowa Isaaca Newtona: „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean…”.

Organizatorzy

© 2015 ITiM