Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: Doktoraty   Usuń klucz

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Marka Kubicy

2015.03.13, SK

Zawiadomienie

Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uprzejmie zawiadamia, że 26 marca 2015 roku o godz. 12:00 w sali 48 Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, ul. Żytnia 12 w Sosnowcu odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr Marka Kubicy

Temat pracy:

"Symulacja i modelowanie nanostruktury warstwy Al2O3 otrzymywanej w elektrolitach trójskładnikowych"

Promotor:

dr hab. Władysław Skoneczny (Uniwersytet Śląski)

Recenzenci:

Prof. dr inż. Ivan Kuric (ATH w Bielsku Białej)

Prof. Pol. Cz. dr hab. inż. Henryk Czarnecki (Politechnika Częstochowska)

Praca jest do wglądu w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu, ul. Żytnia 12.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy można się zapoznać pod adresem

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

© 2015 ITiM SK