Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: ERASMUS+   Usuń klucz

Wykład: Instroduction to robotics, include mobile robotics

W dniu 21 czerwca 2017 w Instytucie Technologii i Mechatroniki gościł dr inż. Vladimir Bulej.

W ramach programu Erasmus + Staff mobility for teachning wygłosił wykład pt.: ”Instroduction to robotics, include mobile robotics”.

Wykład spotkał się z zainteresowaniem studentów II i III roku mechatroniki oraz pracowników Instytutu. Na spotkaniu rozmawiano również na temat możliwości studiowania naszych studentów w Uniwersytecie w Żylinie w ramach mobilności Erasmus+.

Dr Vladimir Bulej odwiedził również wszystkie pracownie Instytutu i zapoznał się z ofertą dydaktyczną przygotowaną dla studentów przyjeżdzających do Instytutu w ramach podpisanej umowy bilateralnej.

Serdecznie dziękujemy Doktorowi za odwiedziny i ciekawy wykład i zapraszamy ponownie!

Wykład: Szkła funkcjonalne i ich krystalizacja

Zapraszamy studentów oraz pracowników na wykład

Profesora Juliana Plewy

SZKŁA FUNKCJONALNE I ICH KRYSTALIZACJA

Termin: Poniedziałek 29.05.2017 Godzina: 11:30

Miejsce: Żytnia 12, sala nr 31

Wykład odbywać się będzie w ramach programu Erasmus+: Staff mobility for teaching.

Studia i praktyki za granicą - Erasmus+ 2017/2018

2017.03.21, SK

Studia i praktyki za granicą – Erasmus+ 2017/2018

Rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ trwa.

W ramach Erasmus+ można realizować:

 • część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
 • praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).

W roku akademickim 2017/2018 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2017 r. a 30.09.2018 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

 1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji:
 2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia studiów) lub zagraniczną instytucję (aby wyjechać na praktyki).
 3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział/Instytut.
 4. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line: , .
 5. Wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

Wykład: Ceramiczne materiały termoelektryczne

Zapraszamy studentów oraz pracowników na wykład

Profesora Juliana Plewy

Ceramiczne materiały termoelektryczne

Termin: Środa 19.10.2016 Godzina: 13:00

Miejsce: Żytnia 12, sala nr 31

Wykład odbywać się będzie w ramach programu Erasmus+: Staff mobility for teaching.

Stypendia programu ERASMUS+ KA107

2016.03.11, JK

Stypendia programu ERASMUS+ KA107

 • Jesteś studentem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach?
 • Jesteś zainteresowany wyjazdem stypendialnym/ praktyką
  w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus +KA103?

Informacje

Terminy rekrutacji

Do 15 kwietnia 2016 złóż on-line obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim:

Formularz aplikacyjny wraz ze średnią ocen za ostatni rok/semestr akademicki, potwierdzoną przez dziekanat oraz potwierdzenie znajomości języka obcego (kopię /oryginał do wglądu/, np.: oceny z egzaminu maturalnego, oceny z modułu, świadectwa lub certyfikaty), w formie papierowej lub skany dokumentów przekaż do koordynatorów jednostki:

 • dr Joanna Korzekwa joanna.korzekwaus.edu.pl - Instytut Technologii i Mechatroniki i Instytut Nauki o Materiałach
 • dr Beata Zielosko beata.zieloskous.edu.pl - Instytut Informatyki

również do 15 kwiatnia 2016!!!

W kwietniu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi analizę dokumentów aplikacyjnych oraz powiadomi aplikujących studentów o wynikach spotkania Komisji.

2016/039_prezentacja_Erasmus_2016_2017.pdf

ERASMUS+ KA107

2015.12.11, JK

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

W roku 2016, w programie Erasmus+ kontynuowana będzie Key Action 107 (KA107), czyli mobilność edukacyjna (wymiana studentów w celu realizacji części studiów oraz wymiana dydaktyczna i szkoleniowa pracowników) z instytucjami z państw partnerskich (Partner Countries) tzn. krajów dotychczas nieuczestniczących w programie Erasmus+.

Termin składania kolejnych wniosków projektowych KA107 dla roku akademickiego 2016/2017 dla Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.

Do 31 stycznia 2016 roku do koordynatora w Instytucie:

 • dr Joanna Korzekwa joanna.korzekwaus.edu.pl - Instytut Technologii i Mechatroniki i Instytut Nauki o Materiałach
 • dr Beata Zielosko beata.zieloskous.edu.pl - Instytut Informatyki

Początkiem lutego odbędzie się spotkanie Komisji Wydziałowej celem rekrutacji osób aplikujących do KA107.

W przypadku chęci wyjazdu do Instytucji, z którą Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach nie ma jeszcze podpisanej umowy dwustronnej, prosi się o zgłoszenie woli współpracy najpóźniej do 8.01.2016 r. do koordynatorów Instytutowych, którzy chętnie pomogą w załatwieniu spraw formalnych.

Więcej informacji:

2015/Rekrutacja_KA107.pdf

2015/Erasmus_wspolpraca_z_krajami_partnerskimi_-_konkurs_2016r.pdf

ERASMUS+ 2015/2016

2015.09.30, JK

ERASMUS+

W dniach od 19-26 października zostanie przeprowadzona rekrutacja pracowników akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) z programu Erasmus Plus.
Uprzejmie proszę o przesyłanie swoich zgłoszeń elektronicznie wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem: Staff mobility agreement for teaching erasmus2015.docx na adres mailowy joanna.korzekwaus.edu.pl lub dostarczenie wersji drukowanych.

W dniach 29-30 października zostanie zwołana Komisja ds. kwalifikacji pracowników na szczeblu Wydziału.

Wyniki kwalifikacji przekazane zostaną do Działu Współpracy z Zagranicą w terminie do 31.10.2015r.

W roku akademickim 2015/2016 Wydziałowi Informatyki i Nauki o Materiałach zostało przyznanych 8 miejsc wyjazdowych. Podstawą kwalifikacji jest Indywidualny Program Nauczania. Natomiast organizacją przyjmującą musi być uczelnia, z którą jednostka ma podpisaną umowę bilateralną.

W przypadku Instytutu Technologii i Mechatroniki są to uczelnie:

W przypadku Instytutu Nauki o Materiałach są to uczelnie:

W przypadku Instytutu Informatyki są to uczelnie:

 • Hochschule Bremen, Niemcy,
 • Universidad De Huelva, Hiszpania,
 • University Of Szeged, Węgry,
 • CESI, Francja,
 • Istanbul Aydin University, Turcja,
 • College Of Dunaujvaros, Węgry,
 • Ovidius University Of Constanta, Rumunia,
 • Vilniaus universitetas, Litwa,
 • Gazi University, Turcja,
 • University Potsdam, Niemcy

Dofinansowanie dotyczy maksymalnie 5 dni, w tym mogą być przewidziane maksymalnie 2 dni na podróż. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi w załączniku oraz do skorzystania z oferty programu Erasmus+. W razie pytań/wątpliwości proszę o kontakt drogą mailową. Korzystanie z oferty Erasmus jest bardzo istotne i cenne dla naszych Instytutów jak i dla pracowników.

dr Joanna Korzekwa

2015/ERASMUS_plus_201516_STA.pdf

2015/staff_mobility_agreement_for_teaching_erasmus2015.docx

ERASMUS+ 2015/2016

2015.06.18, JK

ERASMUS+

Wzorem lat ubiegłych, w roku akademickim 2015/2016, w ramach programu Erasmus+ dostępne będą dwa typy wyjazdów pracowników UŚ za granicę.

Wyjazdy w celu uczestnictwa w szkoleniu (STT) dotyczą zarówno pracowników akademickich jak i pozostałych pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy etap kwalifikacji odbywa się na szczeblu Wydziału (data przeprowadzenia kwalifikacji zostanie podana do wiadomości drogą mailową w późniejszym terminie). Wyniki kwalifikacji przekazywane są do Działu Współpracy z Zagranicą w terminie do 30.09.2015r. Podstawą kwalifikacji jest Indywidualny Program Szkolenia. Natomiast organizacją przyjmującą może być instytucja szkolnictwa wyższego jak i publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy. Dofinansowanie dotyczy maksymalnie 5 dni, w tym mogą być przewidziane maksymalnie 2 dni na podróż.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) dotyczą pracowników akademickich. Kwalifikacja odbywa się wyłącznie na szczeblu Wydziału (data przeprowadzenia kwalifikacji zostanie podana do wiadomości drogą mailową w późniejszym terminie). Wyniki kwalifikacji przekazywane są do Działu Współpracy z Zagranicą w terminie do 31.10.2015r. W roku akademickim 2015/2016 Wydziałowi Informatyki i Nauki o Materiałach zostało przyznanych 8 miejsc wyjazdowych. Podstawą kwalifikacji jest Indywidualny Program Nauczania. Natomiast organizacją przyjmującą musi być uczelnia, z którą jednostka ma podpisaną umowę bilateralną.

W przypadku Instytutu Technologii i Mechatroniki są to uczelnie:

W przypadku Instytutu Nauki o Materiałach są to uczelnie:

Dofinansowanie dotyczy maksymalnie 5 dni, w tym mogą być przewidziane maksymalnie 2 dni na podróż. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi w załączniku oraz do skorzystania z oferty programu Erasmus+. W razie pytań/wątpliwości proszę o kontakt drogą mailową. Korzystanie z oferty Erasmus jest bardzo istotne i cenne dla naszych Instytutów jak i dla pracowników.

dr Joanna Korzekwa

2015/ERASMUS_plus_201516_STA.pdf

2015/ERASMUS_plus_201516_STT.pdf

2015/Deklaracja_ERASMUS_plus_201516_STA.docx

2015/Deklaracja_ERASMUS_plus_201516_STT.doc

© 2015 ITiM