Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: ERASMUS+   Usuń klucz

Zaproszenie na wykład

Zaproszenie dla Studentów i Pracowników

na wykład dr Vladimira Bulej

z Uniwersytetu w Żylinie

w wybranym przez słuchaczy temacie:

 • Trends in Research, Development and Applications of Mechanisms with Parallel Kinematic Structure
 • Mobile Robotics - Navigation and Path Planning
 • Camera Systems for Robotics.

Miejsce i data: ul. Żytnia 12, Sala 22, środa 5.05.2018, godzina 9:30

(Wykład odbywać się będzie w ramach program Erasmus+ Staff mobility for teaching).

Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus+

Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus+

Biuro Programu Erasmus+ zaprasza studentów do udziału w dwóch spotkaniach, które odbędą się 28 marca br. oraz 25 kwietnia br.

Spotkanie 28 marca (czwartek) adresowane jest do studentów zainteresowanych przystąpieniem do programu Erasmus+ oraz ubiegających się o kwalifikację w aktualnym naborze.
Miejsce i termin spotkania:
Wydział Prawa i Administracji (Bankowa 11B, Katowice),
Aula nr 7, godz. 10.30-12.00

Spotkanie 25 kwietnia (czwartek) skierowane jest do studentów zakwalifikowanych do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.
Miejsce i termin spotkania:
Wydział Prawa i Administracji (Bankowa 11B, Katowice),
Aula nr 7, godz. 11.00-13.00

Wykład w ramach programu Erasmus+ Staff mobility for teaching

Dnia 18 maja 2018 dr inż. Vladimir Bulej wygłosił w ramach programu Erasmus+ Staff mobility for teaching wykłady nt. Mobile robotics - navigation of mobile robots oraz Robots and mechanisms with unconventional kinematic structure.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie!

Zaproszenie na wykład

Zaproszenie dla Studentów i Pracowników

na wykład dr Vladimira Bulej
z Uniwersytetu w Żylinie

w wybranym przez słuchaczy temacie:

Mobile robotics - navigation of mobile robots

lub

Robots and mechanisms with unconventional kinematic structure

Miejsce i data: ul. Żytnia 12, Sala 26, piątek 18.05.2018, godzina 11:00

(Wykład odbywać się będzie w ramach program Erasmus+ Staff mobility for teaching).

Stypendia programu ERASMUS+

2018.03.19, SK

STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS +

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

INFORMACJA
dla studentów aplikujących o wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2018/19

Główne założenia programu Erasmus Plus dostępne są na stronie: .

Wydziałowe spotkanie informacyjne odbędzie się 27 marca 2018 r. w Sosnowcu, ul. Będzińska 39, sala nr B4, godz. 11.00.

Dodatkowo w ŚMCEBI (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1a) odbędzie się dodatkowe spotkanie informacyjne dnia 22 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w sali A/0/01.

Do 13 kwietnia 2018 można składać obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim formularz aplikacyjny dostępny na stronie , (wydrukowany egzemplarz formularza aplikacyjnego wraz ze średnią ocen za ostatni semestr należy złożyć do sekretariatu odpowiedniego Instytutu). 17 kwietnia 2018, godz. 10:00 w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39, sala 222 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna Kandydata z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

Koordynatorzy Jednostki:

Instytut Informatyki:

 • dr Małgorzata Przybyła-Kasperek - (malgorzata.przybyla-kasperekus.edu.pl)
 • dr hab. Beata Zielosko - (beata.zieloskous.edu.pl)

Instytut Technologii i Mechatroniki oraz Instytut Nauki o Materiałach:

 • dr hab. Magdalena Popczyk - (magdalena.popczykus.edu.pl)

Wykład: Instroduction to robotics, include mobile robotics

W dniu 21 czerwca 2017 w Instytucie Technologii i Mechatroniki gościł dr inż. Vladimir Bulej.

W ramach programu Erasmus + Staff mobility for teachning wygłosił wykład pt.: ”Instroduction to robotics, include mobile robotics”.

Wykład spotkał się z zainteresowaniem studentów II i III roku mechatroniki oraz pracowników Instytutu. Na spotkaniu rozmawiano również na temat możliwości studiowania naszych studentów w Uniwersytecie w Żylinie w ramach mobilności Erasmus+.

Dr Vladimir Bulej odwiedził również wszystkie pracownie Instytutu i zapoznał się z ofertą dydaktyczną przygotowaną dla studentów przyjeżdzających do Instytutu w ramach podpisanej umowy bilateralnej.

Serdecznie dziękujemy Doktorowi za odwiedziny i ciekawy wykład i zapraszamy ponownie!

Wykład: Szkła funkcjonalne i ich krystalizacja

Zapraszamy studentów oraz pracowników na wykład

Profesora Juliana Plewy

SZKŁA FUNKCJONALNE I ICH KRYSTALIZACJA

Termin: Poniedziałek 29.05.2017 Godzina: 11:30

Miejsce: Żytnia 12, sala nr 31

Wykład odbywać się będzie w ramach programu Erasmus+: Staff mobility for teaching.

Studia i praktyki za granicą - Erasmus+ 2017/2018

2017.03.21, SK

Studia i praktyki za granicą – Erasmus+ 2017/2018

Rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ trwa.

W ramach Erasmus+ można realizować:

 • część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
 • praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).

W roku akademickim 2017/2018 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2017 r. a 30.09.2018 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

 1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji:
 2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia studiów) lub zagraniczną instytucję (aby wyjechać na praktyki).
 3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział/Instytut.
 4. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line: , .
 5. Wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

Wykład: Ceramiczne materiały termoelektryczne

Zapraszamy studentów oraz pracowników na wykład

Profesora Juliana Plewy

Ceramiczne materiały termoelektryczne

Termin: Środa 19.10.2016 Godzina: 13:00

Miejsce: Żytnia 12, sala nr 31

Wykład odbywać się będzie w ramach programu Erasmus+: Staff mobility for teaching.

Stypendia programu ERASMUS+ KA107

2016.03.11, JK

Stypendia programu ERASMUS+ KA107

 • Jesteś studentem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach?
 • Jesteś zainteresowany wyjazdem stypendialnym/ praktyką
  w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus +KA103?

Informacje

Terminy rekrutacji

Do 15 kwietnia 2016 złóż on-line obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim:

Formularz aplikacyjny wraz ze średnią ocen za ostatni rok/semestr akademicki, potwierdzoną przez dziekanat oraz potwierdzenie znajomości języka obcego (kopię /oryginał do wglądu/, np.: oceny z egzaminu maturalnego, oceny z modułu, świadectwa lub certyfikaty), w formie papierowej lub skany dokumentów przekaż do koordynatorów jednostki:

 • dr Joanna Korzekwa joanna.korzekwaus.edu.pl - Instytut Technologii i Mechatroniki i Instytut Nauki o Materiałach
 • dr Beata Zielosko beata.zieloskous.edu.pl - Instytut Informatyki

również do 15 kwiatnia 2016!!!

W kwietniu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi analizę dokumentów aplikacyjnych oraz powiadomi aplikujących studentów o wynikach spotkania Komisji.

2016/039_prezentacja_Erasmus_2016_2017.pdf

© 2015 ITiM SK