Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: Granty   Usuń klucz

Program TANGO NCBiR

Program TANGO jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN). Program ma na celu wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. W pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach programu dofinansowanie w wysokości prawie 40 mln zł otrzyma 48 najlepszych projektów, spośród 210 zgłoszonych.

W grupie 48 najlepszych projektów znalazły się 2 projekty Pracowników Instytutu Technologii i Mechatroniki:

  • „Implementacja transformatora piezoelektrycznego do aplikacji czujnikowych, generatorowych i biomedycznych”. Kierownik projektu - dr Lucjan Kozielski.
  • „Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki bezołowiowej”. Kierownik projektu - dr Beata Wodecka-Duś.

Dyrekcja Instytutu serdecznie gratuluje i życzy sukcesów w realizacji niniejszych projektów badawczych.

Wyniki oceny wniosków zostały opublikowane na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 3 lutego 2015 r. Szczegółowe informacje oraz listy rankingowe znajdują się na stronie .

© 2015 ITiM SK