Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: Inauguracja   Usuń klucz

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

W dniu 10 października 2017 roku na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. Uroczystość miała miejsce w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Rozpoczęcie Inauguracji

Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Danuta Stróż, Prorektor ds.Finansów i Rozwoju - dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski

Dziekan Wydziału

Wręczenie nagród JM Rektora oraz odznaczeń "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska - "Polska myśl techniczna na przestrzeni wieków"

© 2015 ITiM SK