Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: Instytut   Usuń klucz

Strona archiwalna

2020.05.26, SK

Z dniem 1 października 2019 roku Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Instytut Technologii i Mechatroniki wszedł w skład Instytutu Inżynierii Materiałowej.

Prowadzenie strony ITiM zostaje zakończone a aktualnie przeglądana wersja jest archiwalna.

5 lat działalności Instytutu Technologii i Mechatroniki - 60-letnia historia

5 lat działalności Instytutu Technologii i Mechatroniki - 60-letnia historia

W marcu 2019 roku, w piątą rocznicę istnienia Instytutu Technologii i Mechatroniki oraz przypadającą w 2019 roku 60-letnią historią jednostki w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka autorstwa Dariusza Bochenka „5 lat działalności Instytutu Technologii i Mechatroniki - 60-letnia historia”. Opracowanie autor dedykuje wszystkim dotychczasowym dyrektorom oraz kierownikom Instytutu/Katedry, osobom wspierającym działania dyrekcji, prowadzące do rozwoju i naukowo-dydaktycznych osiągnięć Instytutu Technologii i Mechatroniki, a także wszystkim obecnym i byłym pracownikom, których losy zawodowej kariery związane były z Jednostką, i dla których pozostawiła w sercu sympatię i sentymentalne wspomnienie.

W opracowaniu wspomina się trudne przedsięwzięcia i strategię wzmacniania pozycji naukowej Instytutu podjęte przez kolejnych dyrektorów i kierowników, ich starania w kierunku naukowego, dydaktycznego i administracyjnego rozwoju, podejmowane podczas całego okresu jego działalności. W książce zawarto również tło wydarzeń historycznych i podkreślono silną więź Instytutu z miastem Sosnowiec, w granicach którego (w różnych lokalizacjach) zarówno Wydział, jak i Instytut przez dziesiątki lat miały swoją siedzibę. W opracowaniu najwięcej miejsca poświęcono 5-letniej, najnowszej historii Instytutu Technologii i Mechatroniki, z opisem jej sukcesów, osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz innych wydarzeń z codziennego życia Instytutu.

Dni Otwarte 2018

Instytutu Technologii i Mechatroniki

zaprasza w dniach 1-2 marca 2018 (czwartek, piątek)

na Dni Otwarte

Dni Otwarte ITiM 2018

Seminarium

Instytut Technologii i Mechatroniki
zaprasza na seminarium

na którym dr Beata Wodecka-Duś wygłosi referat nt.:

„Właściwości perowskitowej ceramiki ferroelektrycznej
na bazie tytanianu baru”

Seminarium odbędzie się w dniu 14.03.2017r. (wtorek) o godz. 1200 w sali RW/50 w budynku przy ul. Żytniej 12.

Tematyka dot. pracy habilitacyjnej.

Baza wydawnictwa Inderscience

Wydawnictwo Inderscience udostępniło bezpłatnie na 60 dni swoją bazę danych.

Spotkanie partnerskie

W dniu 05 stycznia 2017 w siedzibie Instytutu Technologii i Mechatroniki przy ulicy Żytniej 12 odbyło się spotkanie partnerskie z przedstawicielami Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie reprezentowanego przez Panią Dyrektor mgr Bożenę Cholewę i Pana mgr inż. Grzegorza Grzędę.

Na spotkaniu uszczegółowiono wolę Stron w ramach podpisanej umowy partnerskiej w dniu 18.06.2015 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Zespołem Szkół Technicznych w Cieszynie. W trakcie spotkania zaprezentowano przedstawicielom ZSZT laboratoria i pracownie jakimi dysponuje ITiM oraz omówiono kwestię przeprowadzenia dla młodzieży I, II, III, IV klas ZSZT warsztatów i wykładów przez pracowników Instytutu Technologii i Mechatroniki w Sosnowcu.

Rada Instytutu

Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki Dr hab. Dariusz Bochenek informuje, że najbliższe posiedzenie

Rady Instytutu Technologii i Mechatroniki

odbędzie się w dniu 12.12.2016r. (PONIEDZIAŁEK)
o godz. 1300 w sali 26 przy ul. Żytniej 12

Śląski Festiwal Nauki 2016

W dniach 13-15 października 2016 pracownicy naszego Instytutu wzięli udział w Śląskim Festiwalu Nauki 2016 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska wygłosiła wykład pt.:
MECHATRONIKA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO...

Pan dr inż. Lucjan Kozielski poprowadził warsztaty, pt.:
ROBOTY PRZEMYSŁOWE I OPROGRAMOWANIE SYMULACYJNE

Koło Naukowe Mikromechatroników reprezentowane przez Pana inż. Kamila Feliksika oraz Pana inż. Pawła Kwapika przygotowało stanowisko wystawowe prezentujące prace dyplomowe naszych studentów.

Koło Naukowe CAx reprezentowane przez studentów: Joannę Zawadzką, Piotra Telepko i Łukasza Woźniak oraz ich opiekuna dr Grzegorza Służałek przygotowało stanowisko wystawowe prezentujące osiągnięcia, projekty badawcze oraz wydruki 3D.

Serdeczne podziękowania za wkład pracy związany z przygotowaniami i wystąpieniami składa Dyrekcja Instytutu

Odejście na emeryturę Prof. Jana Ilczuka

2016.09.29, DB

W imieniu dyrekcji, członków Rady Instytutu oraz wszystkich pracowników naszej Jednostki mam zaszczyt podziękować Panu Profesorowi za 48 lat pracy zawodowej w Uniwersytecie Śląskim.

W dniach takich jak dzień dzisiejszy każdy z nas sięga pamięcią do chwil miłych i radosnych, które kojarzy z osobą Pana Profesora. Wielu z młodszych pracowników naszej jednostki oraz członków społeczności studenckiej wyraża wdzięczność za okazaną nieocenioną pomoc Pana Profesora, którym służył Pan swoją wiedzą i doświadczeniem.

Podczas pracy na Uniwersytecie Śląskim było wiele trudnych momentów i zawirowań. Mamy za sobą dobre czasy, ale i trudne momenty. Zmieniały się strategie, koncepcje i priorytety naszej Jednostki.

Dziękuję Panu Profesorowi zwłaszcza za te piękne lata, za poświęcenie, oddanie oraz trud włożony w promocję i rozwój naszej Jednostki. Mam nadzieję, że nie zapomni Pan o nas i będzie dobrze wspominać, szczególnie te najpiękniejsze, spędzone tutaj chwile. Liczymy również na Pomoc Pana Profesora w organizacji kolejnej edycji konkursu Wiedzy Technicznej.

Oprócz zdrowia najważniejszym jest spełnianie marzeń.

Panie Profesorze teraz znacznie więcej czasu będzie mógł Pan poświęcić na realizację swoich pasji i marzeń, by je spełniać i urzeczywistniać - wszyscy życzymy Panu powodzenia w ich realizacji, życząc samych pogodnych i radosnych chwil.

Rada Instytutu

Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki Dr hab. Dariusz Bochenek informuje, że najbliższe posiedzenie

Rady Instytutu Technologii i Mechatroniki

odbędzie się w dniu 28.06.2016r. (WTOREK)
o godz. 1000 w sali 26 przy ul. Żytniej 12

© 2015 ITiM SK