Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: Konferencje   Usuń klucz

XII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

2016.06.16, IK

W dniach 30 maja - 1 czerwca 2016 r. w Szklarskiej Porębie odbywał się XII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, którego organizatorem było Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

Do udziału w obradach zostali zaproszeni wybitni naukowcy, praktycy i eksperci, przedstawiciele państwowych urzędów centralnych, w tym m.in.: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Patentowego, Komendy Głównej Policji i Straży Granicznej. Instytut Technologii i Mechatroniki WIiNoM reprezentował dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk, który specjalnie na Kongres przygotował referat pt. „Fale elektromagnetyczne czynnikiem ochrony bezpieczeństwa informacji niejawnych i biznesowych”.

W czasie obrad Kongresu poruszano tematykę aktualnych zagrożeń terrorystycznych i obcych służb specjalnych w kontekście ostatnich zamachów terrorystycznych mogących rzutować na przebieg Światowych Dni Młodzieży i szczyt NATO oraz nasze bezpieczeństwo narodowe. Omówiono również, w związku z reformą europejskiego prawa ochrony danych osobowych, najważniejsze zmiany, w tym możliwość nakładania dotkliwych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków przewidzianych przepisami prawa a także zagadnienia budzące wiele kontrowersji w praktyce, w tym stosowanie monitoringu wizyjnego, funkcjonowanie poczty elektronicznej, aktywności pracowniczej w Internecie, naszej geolokalizacji i kontroli bilingów.

Ważnym wydarzenie Kongresu było wręczenie SZABLI OFICERSKICH osobom, którym przyznano tytuł Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Jedną z wyróżnionych osób był Pan dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk.

Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze!

The 2nd International Conference on Ceramic Science and Technology (CST 2016)

2016.04.04, LK

Dr inż. Lucjan Kozielski po raz kolejny został członkiem komitetu organizacyjnego drugiej edycji międzynarodowej konferencji ceramicznej:

The 2nd Int'l Conference on Ceramic Science and Technology (CST 2016)

July 25-27, 2016 - Suzhou, China

Konferencja NIDays 2015

Dnia 13 października br. w Warszawie odbyła się największa konferencja National Instruments (producent LabView) z wieloma ścieżkami tematycznymi dla inżynierów, naukowców oraz nauczycieli akademickich. Głównym celem konferencji było przedstawienie najnowszych technologii i trendów w dziedzinie pomiarów, zautomatyzowanych testów, wbudowanych systemów kontrolno-pomiarowych.

W konferencji wzięli udział członkowie Koła Mikromechatroników: Kamil Feliksik, Paweł Kwapik i Piotr Cieśla, wraz z opiekunem dr Jolantą Dzik. Uczestniczyli oni m.in. w warsztatach LabView, podczas których mogli w praktyce dowiedzieć się jak w prosty sposób przeprowadzić akwizycję i przetworzyć dane zebrane z różnego rodzaju sensorów takich jak: tensometry, termopary, ogniwa słoneczne itp. Poznali najnowsze trendy w sposobach programowania stacji testujących parametry mechaniczne, a także nauczyli się wyznaczać bilans energetyczny robotów przemysłowych FANUC. Wysłuchali również prezentacji ekspertów poruszających tematy z dziedzin takich jak: przemysł motoryzacyjny, maszyny wielkogabarytowe, oraz przemysłowy Internet Rzeczy.

Composites and Ceramic Materials

2015.06.05, SK

Pracownicy Instytutu Technologii i Mechatroniki aktywnie uczestniczyli w:

14th Conference under auspicies of E-MRS

Composites and Ceramic Materials - Technology, Application and testing

Białowieża
1-3 June 2015

2015 International Conference on Ceramic Science and Technology (CST 2015)

2015.03.02, LK

Instytut Technologii i Mechatroniki Uniwersytetu Śląskiego jest współorganizatorem konferencji ceramicznej w Szanghaju, która ma na celu zbudowanie platformy akademickiej komunikacji między Europą i Azją.

2015 International Conference on Ceramic Science and Technology (CST 2015)

July 19-21, 2015 - Shanghai, China

© 2015 ITiM SK