Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: Konkurs   Usuń klucz

FINAŁ XXII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

FINAŁ XXII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 20 kwietnia 2018 roku dokładnie o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXII Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. Konkurs Wiedzy Technicznej to również promocja bogatej oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, szczególnie w tym roku, gdy nasza Alma Mater obchodzi jubileusz 50 lat istnienia!

Patronami tegorocznej edycji Konkursu i fundatorami nagród było wierne grono przyjaciół i sympatyków tej cyklicznej imprezy. Honorowe miejsce zajmują oczywiście Dostojni Patroni Konkursu, tj. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci - Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza i Będzina - Łukasz Komoniewski. Współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu była Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, która ufundowała również nagrodę dla zwycięzcy konkursu. Wsparły nas również Uczelniana Organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działająca w Uniwersytecie Śląskim, a także władze Wydziału reprezentowane przez Panią Dziekan prof. dr hab. Danutę Stróż, którą na piątkowej uroczystości zastąpiła Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk – Habrajska Prodziekan ds. dydaktycznych WIiNoM oraz Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusz Bochenek. Zwycięzcą XXII Konkursu Wiedzy Technicznej został uczeń z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie Sławomir Krzykała, miejsce drugie i trzecie zajęli Bartłomiej Czyż i Przemysław Wewiór z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli: Paweł Wichary z ZSTiO nr 3 w Chorzowie, Kamil Barański z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, Filip Kołomyjec z I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, Mateusz Wołowczyk z Technikum nr 4 w Bytomiu. Miejsca 8 i 10 przypadły dwóm kolejnym uczniom z dąbrowskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. S. Żeromskiego a miejsce 9 zajął uczeń z cieszyńskiego Zespołu Szkół Technicznych. Wszyscy wymienieni uczniowie zostali obdarowani cennymi nagrodami, wśród których były urządzenia wielofunkcyjne, ramki cyfrowe, klawiatury bezprzewodowe, głośniki i aparat cyfrowy. Pierwszą nagrodę stanowił nowoczesny tablet, który ufundowała Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu i który wręczył zwycięzcy biorący udział w uroczystości Prezes Agencji Pan Krzysztof Haładus.

W czasie uroczystości został odczytany list nieobecnego – pierwszy raz w 22 letniej historii konkursu – Honorowego Przewodniczącego Konkursu Wiedzy Technicznej Pana Profesora Jana Ilczuka. Zwracając się do Szanownych Gości Pan Profesor podkreślił jak ważne są dla nas organizatorów wszelkie przejawy sympatii i poparcia ze strony środowiska szkolnego i władz samorządowych naszego regionu. To one inspirują nas i zachęcają do podejmowania wciąż na nowo trudu organizacji tej dużej imprezy. Uczestniczącej w XXII KWT młodzieży Profesor Ilczuk życzył, by udział w konkursie był przyczynkiem do wyboru dalszej drogi kształcenia i by dzięki przygotowaniom do udziału w naszej imprezie, łatwiej było im przejść przez trudy egzaminów maturalnych. Profesor podkreślił również rolę nauczycieli, których praca i poświęcenie mają istotny wpływ na kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do popularyzacji Konkursu Wiedzy Technicznej i wspierali organizatorów na każdym etapie realizacji tej cyklicznej imprezy SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i z nadzieją mówimy – DO ZOBACZENIA ZA ROK!

W imieniu
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
XXII Konkursu Wiedzy Technicznej
Iwona Kantorysińska
Sekretarz KWT

XXII Konkurs Wiedzy Technicznej

INFORMACJA o ETAPIE UCZELNIANYM
XXII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 21 marca 2018 r. o godz. 9.30 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się uczelniany etap XXII Konkursu Wiedzy Technicznej.

W uczelnianym etapie tegorocznej imprezy weźmie udział 58 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, z 2 szkół z woj. podkarpackiego, tj. z Dębicy oraz uczniowie z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego z Olkusza. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu został również zaproszony zwycięzca III Będzińsko - Dąbrowskiego Konkursu Wiedzy Technicznej „KONTECH” Krzysztof GORGOŃ z Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Mimo iż, Piotr jest jeszcze uczniem gimnazjum, to w drodze wyjątku i w uznaniu dla Jego już dużej wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych, dano Mu możliwość zmierzenia się z zagadnieniami o nieco większej skali trudności.

Celem Konkursu, cyklicznej imprezy, której początki sięgają 1997 roku jest promowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych szeroko rozumianej techniki i zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Pomysłodawca konkursu – prof. dr hab. Jan Ilczuk ma nadzieję, że młodzież przygotowując się do rozwiązywania konkursowych zadań, będzie baczniej obserwowała otaczający ją świat, a wszechobecna technika nie będzie miała dla niej żadnych tajemnic.

Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbył się na terenie szkół, miał za zadanie wyłonienie 3 osobowej reprezentacji danej placówki. To właśnie ci uczniowie przystąpią w dniu 21 marca br. do rozwiązywania zadań konkursowymi, których autorami są pracownicy Instytutu Technologii i Mechatroniki oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach.

Współorganizatorem XXII Konkursu Wiedzy Technicznej jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu z Prezesem Zarządu - Panem Krzysztofem Haładusem na czele, a cała impreza wpisuje się w program uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

Drodzy Konkursowicze! Życzymy Wam, byście rozwiązując konkursowe zadania czuli dumę z już posiadanej wiedzy i umiejętności. I jeśli nawet wśród zagadnień konkursowych znajdziecie coś, co wykracza poza zakres szkolnego materiału, to niech będzie to dla Was zachętą do pogłębienia wiedzy i do nieustannej pracy nad sobą, pamiętając słowa Isaaca Newtona: „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean…”.

Organizatorzy

Finał XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

7 kwietnia 2017

W dniu 7 kwietnia 2017 roku punktualnie o godzinie 12 w nowoczesnej auli Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 8 rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej. Konkurs, który od lat wspierają kolejni Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i władze Samorządowe miast Zagłębia Dąbrowskiego i w tym roku był objęty patronatem JM Rektora UŚ prof. dra. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz Prezydentów Będzina – Łukasza Komoniewskiego i Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy. Warto podkreślić, iż współorganizatorem tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej była Agencja Rozwoju Lokalnego z Sosnowcu, która nie tylko użyczyła swojej auli na finałową uroczystość, ale była niezwykle pomocna na każdym etapie organizacji naszego przedsięwzięcia, a co najważniejsze ufundowała nagrodę dla zdobywcy I miejsca – był nim nowoczesny tablet.

Otwarcie uroczystości

Głównymi bohaterami uroczystości była oczywiście biorąca w konkursie młodzież z 22 szkół woj. śląskiego, z 2 szkół z woj. małopolskiego - z Olkusza i Oświęcimia i z 2 szkół z woj. podkarpackiego - z Dębicy. Młodzież przybyła na uroczystość ze swoimi opiekunami, którzy przygotowywali ich do konkursowych zmagań. Zanim jednak ogłoszono wyniki konkursu, Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Danuta Stróż oraz Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej Pan dr Antoni Sznirch – gospodarze konkursowej gali, powitali zebranych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych naszego regionu. Pana Prezydenta Zbigniewa Podrazę reprezentowała Pani Anna Zubko, która odczytała skierowany do uczestników konkursu list. Pan Prezydent ma nadzieję, że wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie przygotowań do udziału w zmaganiach konkursowych będą wykorzystywane przez młodych ludzi w przyszłości, zaowocują dobrym wyborem kierunku studiów, a w konsekwencji pozwolą zdobyć wymarzoną pracę. Prezydenta Będzina reprezentował Pan Roman Goczoł – Naczelnik Wydziału Edukacji. Wśród gości byli również Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Pan Tomasz Kamiński, Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Pani Monika Zając, dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusz Bochenek, dyrektor Instytutu Informatyki prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, Prodziekani Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach – Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska i Pan dr hab. Piotr Porwik. Konkurs od lat wspierają dobrym słowem i dobrymi radami emerytowani pracownicy WIiNoM – Pan prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka, dr Julian Dudek i dr Adam Józefów, którzy z satysfakcją przyjęli zaproszenie na uroczystość. W spotkaniu wziął także udział Pan Janusz Polak Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej - bliźniaczej imprezy promującej nauki techniczne wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy uroczystości

O historii i o dniu dzisiejszym Konkursu Wiedzy Technicznej opowiedział Honorowy Przewodniczący Konkursu Wiedzy Technicznej, jego pomysłodawca, Pan prof. dr hab. Jan Ilczuk. Profesor z zadowoleniem podkreślił, że mimo przejścia na emeryturę, Jego najbliżsi współpracownicy kontynuują Jego dzieło, przekazując ideę konkursu kolejnym rocznikom uczniów.

Zanim przystąpiono do ogłoszenia wyników konkursu, słowa podziękowania skierowano do nauczycieli, którzy pomogli w formułowaniu pytań konkursowych. Wyrazy wdzięczności wraz z upominkami odebrały Panie – mgr Sylwia Knapik-Siemońska z Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, Pani mgr Wioleta Musiał z Zespołu Szkół Techniczo – Usługowych w Będzinie oraz Pani mgr Anna Borgieł-Wodzicka z IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, która nie tylko przygotowała zadania z zakresu matematyki, ale również sprawdziła wszystkie prace konkursowe – 76! pochylając się z uwagą nad każdym zadaniem.

Przed przystąpieniem do odczytania nazwisk laureatów XXI KWT Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej dr A. Sznirch poinformował, że zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2017 r. wszystkim laureatom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej przysługuje prawo ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2017/18 bez postępowania rekrutacyjnego. Super sprawa – indeks jeszcze przed maturą! Szczęściarzami, którzy to uzyskali są – zaczynając od końca: Piotr Nowak z II LO im. Cz. Miłosza w Jaworznie, Andrzej Deja z I LO im. M. Kopernika w Będzinie, Bartłomiej Czyż i Przemysław Wewiór z TZN-u w Częstochowie, Sławomir Krzykała z ZSTiO nr 3 w Chorzowie, Artur Cyba z I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, Mateusz Wróblewski z sosnowieckiego „Elektronika” oraz Adam Szreter z Uniwersyteckiego I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie. Zdobywcami trzech pierwszych miejsc zostali – miejsce trzecieBartłomiej Trojnar z Zespołu szkól Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, miejsce drugie Łukasz Witkowski z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej i miejsce pierwsze Sebastian Krajewski z I LO im. M. Kopernika w Będzinie.

Zdobywca pierwszego miejsca

Wyróżnione osoby

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Piotr Kowalczyk z Gimnazjum Nr 3 w Dąbrowie Górniczej – najmłodszy uczestnik Konkursu Wiedzy Technicznej. Piotr wygrywając konkurs „KONTECH” organizowany przez Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej dla młodzieży gimnazjalnej, otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie przeznaczonym dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i zdaniem Profesora Ilczuka poradził sobie nad wyraz dobrze, plasując się mniej więcej w połowie stawki -biorąc pod uwagę 76 uczestników XXI KWT.

Dzięki wsparciu finansowemu Uczelnianej Organizacji ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, wręczono upominki dla nauczycieli, którzy nie tylko promują idee konkursu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale których 2 z 3 uczniów reprezentujących szkołę zostało laureatami XXI KWT. Gratulując wyróżnionym nauczycielom, tj. mgr Iwonie Kawiak z I LO im. M. Kopernika w Będzinie, mgr inż. Bartoszowi Jędrzejczakowi z ZSEiI w Sosnowcu mgr i mgr Robertowi Bąbce z TZN-u w Częstochowie chcieliśmy podkreślić, że za każdym sukcesem ucznia stoi konkretny nauczyciel, który dzięki swojej pracy i własnym zainteresowaniom przyczynia się do sukcesu swoich podopiecznych.

Zamykając oficjalnie to niezwykle udane spotkanie dr Antoni Sznirch podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej i zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek oraz prywatne rozmowy przy słodkim, i nie tylko, co nieco.

W historii każdej szkoły, firmy, instytucji są takie wydarzenia, które trwale wpisują się w księgę jej dziejów. Takim wydarzeniem dla Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach jest niewątpliwie KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ.

Zatem, do zobaczenia za rok, być może w gronie nowych sympatyków i fanów techniki!

Iwona Kantorysińska

Sekretarz XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Finał XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

FINAŁ XXI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 7 kwietnia 2017 roku dokładnie o godzinie 12 w Sali konferencyjnej sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego rozpocznie się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. Konkurs Wiedzy Technicznej to również znakomity sposób dotarcia do młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru studiów. Prezentując interesującą ofertę edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów naszej uczelni, zachęcamy młodzież, by po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kontynuowała swoją edukację w Uniwersytecie Śląskim.

Patronami tegorocznej edycji Konkursu i fundatorami nagród jest wierne grono przyjaciół i sympatyków tej cyklicznej imprezy. Honorowe miejsce zajmują oczywiście Dostojni Patroni Konkursu, tj. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci - Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza i Będzina - Łukasz Komoniewski. Współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, która jest fundatorem nagrody dla zwycięzcy konkursu. Wspiera nas również Uczelniana Organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działająca w Uniwersytecie Śląskim z Panią Prezes Anetą Trojanowską na czele a także władze Wydziału, reprezentowane przez Panią Dziekan dr hab. Danutę Stróż i Pana Dyrektora Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusza Bochenka.

Ogłoszenie wyników już wkrótce!

Etap uczelniany XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Uczestnicy XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

W dniu 23 marca 2017 roku w siedzibie Instytutu Technologii i Mechatroniki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach odbył się XXI Konkurs Wiedzy Technicznej. Otwarcia konkursu dokonała Pani Dziekan Wydziału dr hab. Danuta Stróż. Inicjatywę Konkursu rozpoczął 21 lat temu dr hab. Prof. UŚ Jan Ilczuk, który nadal czynnie wspiera ideę współzawodnictwa uczniów szkół średnich w ogólnotechnicznych zmaganiach konkursowych. W tym roku funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej pełni dr Antoni Sznirch, a honorowym Przewodniczącym Konkursu Wiedzy Technicznej został dr hab. Prof. UŚ Jan Ilczuk. Organizatorami Konkursu Wiedzy Technicznej byli również Pani Iwona Kantorysińska, dr Radosław Zachariasz, dr Dagmara Brzezińska, dr Beata Bruś, mgr Patryk Bal.

Otwarcie XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Otwarcie XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

W trakcie konkursowych zmagań Uczniów, ich Opiekunowie i Nauczyciele zostali zaproszeni, na krótką prezentację Jednostki oraz kierunku studiów Mechatronika, którą przedstawiła Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych Pani dr Joanna Korzekwa. Pokaz został zakończony oprowadzeniem gości po pracowniach dydaktyczno-naukowych Instytutu Technologii i Mechatroniki. Krótką prelekcję na temat prac wykonywanych w ramach praktycznych zajęć laboratoryjnych w Parku Technologicznym wygłosiła Pani dr Małgorzata Płońska. Informacji na temat pracy w Laboratorium Mikroskopii Skaningowej udzieliła Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska - kierownik zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki, natomiast po pracowniach dydaktyczno - naukowych znajdujących się w Zakładzie Technologii Warstw Powierzchniowych oprowadził i opowiedział Pan dr Marek Bara.

Spotkanie z Opiekunami i Nauczycielami

Dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania UCZNIOM, którzy tak licznie brali udział w zmaganiach konkursowych w XXI edycji Konkursu Wiedzy Technicznej. Równie serdeczne podziękowania Dyrekcja Instytutu kieruje również na ręce Organizatorów za wkład pracy włożony w przygotowanie Konkursu oraz dla Nauczycieli i Opiekunów za krzewienie idei zdrowej rywalizacji wśród Uczniów szkół średnich. Dziękujemy także pracownikom Instytutu Technologii i Mechatroniki za czas poświęcony naszym gościom w prezentacji naukowych i dydaktycznych pracowni w Jednostce.

Etap uczelniany XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

INFORMACJA o ETAPIE UCZELNIANYM
XXI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 23 marca 2017 r. o godz. 9.30 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się uczelniany etap XXI Konkursu Wiedzy Technicznej.

W uczelnianym etapie tegorocznej imprezy weźmie udział 79 uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, z 2 szkół z województwa małopolskiego, tj. z Olkusza i Oświęcimia oraz z 2 szkół z woj. podkarpackiego, tj. z Dębicy. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu został również zaproszony zwycięzca II Dąbrowskiego Konkursu Wiedzy Technicznej „KONTECH” Piotr Kowalczyk z Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Mimo iż, Piotr jest jeszcze uczniem gimnazjum, to w drodze wyjątku i w uznaniu dla Jego już dużej wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych, dana Mu będzie możliwość zmierzenia się z zagadnieniami o nieco większej skali trudności.

Celem Konkursu, cyklicznej imprezy, której początki sięgają 1997 roku jest promowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych szeroko rozumianej techniki i zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Pomysłodawca konkursu – prof. dr hab. Jan Ilczuk ma nadzieję, że młodzież przygotowując się do rozwiązywania konkursowych zadań, będzie baczniej obserwowała otaczający ją świat, a wszechobecna technika nie będzie miała dla nich żadnych tajemnic.

Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbył się na terenie szkół, miał za zadanie wyłonienie 3 osobowej reprezentacji danej placówki. To właśnie ci uczniowie przystąpią w dniu 23 marca br. do rozwiązywania zadań konkursowymi, których autorami są pracownicy Instytutu Technologii i Mechatroniki oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach.

Patronat nad XXI Konkursem Wiedzy Technicznej objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci Będzina - Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Współorganizatorem XXI Konkursu Wiedzy Technicznej jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu z Prezesem Zarządu - Panem Grzegorzem Dąbrowskim na czele.

W czasie, kiedy młodzież będzie zajęta rozwiązywaniem konkursowych zadań, ich nauczyciele wezmą udział w spotkaniu z kierownictwem Instytutu Technologii i Mechatroniki, w czasie którego zostaną zapoznani z aktualną ofertą dydaktyczną wydziału dotyczącą nie tylko kierunków studiów, ale również wykładów popularnonaukowych, pokazów i warsztatów przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkim uczestnikom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej życzymy, by rozwiązując konkursowe zadania czuli dumę z już posiadanej wiedzy i umiejętności. A jeśli nawet wśród konkursowych zadań znajdą coś co wykracza poza zakres przerobionego przez nich materiału, to niech będzie to dla nich zachętą do ciągłego kształcenia się i pogłębiania wiedzy, do pracy nad sobą. Niech swoją postawą potwierdzą prawdziwość słów Kurta Vonneguta, że ’Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszym'. Wszak jak powiedział Johann Wolfgang von Goethe „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”.

Robot Studio Challenge 2017

Robot Studio Challenge 2017

ABB ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową zrobioną w RobotStudio (budowa stanowiska montażowego przy użyciu conajmniej 6 robotów).

Finał XX jubileuszowego Konkursu Wiedzy Technicznej

W dniu 22 kwietnia 2016 roku punktualnie o godzinie 12 w nowoczesnej auli Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 8 rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XX Konkursu Wiedzy Technicznej. Konkurs, który od lat wspierają kolejni Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i władze Samorządowe miast Zagłębia Dąbrowskiego i w tym roku był objęty patronatem JM Rektora UŚ prof. zw. dra. hab. Wiesława Banysia oraz Prezydentów Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego, Będzina – Łukasza Komoniewskiego i Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy.

Główni bohaterowie uroczystości - młodzież z 24 uczestniczących w tegorocznej edycji konkursu szkół przybyła wraz ze swoimi nauczycielami a często nawet z dyrektorami tych placówek oświatowych. Wśród gości konkursowej gali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Sosnowca z V-ce Prezydentem Krzysztofem Haładusem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Sosnowca Wilhelmem Zychem na czele. Władze Uniwersytetu Śląskiego reprezentowały cztery urocze Panie, tj.dr Agnieszka Skołucka – Kanclerz naszej uczelni wraz z mgr Agnieszką Maj Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego, a także mgr Ewa Słomiana Kierownik Działu Kształcenia i mgr Aleksandra Madej Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego UŚ. Na uroczystość przybyli również Pan prof. dr hab. Adam Idziak – Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi oraz gospodarze Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Pani Dziekan dr hab. Danuta Stróż, dr hab. Piotr Porwik - Prodziekan naszego wydziału oraz dr hab. Dariusz Bochenek Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki. Liczne grono sponsorów konkursowych nagród reprezentowane było przez Pana Grzegorza Dąbrowskiego – Prezesa Agencji Rozwoju Lokalnego – fundatora nagrody głównej i gospodarza obiektu, w którym odbywała się nasza uroczystość, Panią mgr Anetę Trojanowską Prezesa Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim – fundatora nagród dla tych spośród nauczycieli, których uczniowie uzyskali status laureata XX KWT, oraz Pana Mieczysława T. Koczkowskiego Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Pana Tadeusz Brola Dyrektora ds. Handlowych Firmy Era sp. z o.o. z Chorzowa.

Rozpoczynając uroczystość Pan prof. dr hab. Jan Ilczuk – pomysłodawca i Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej – przypomniał, że celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. „Konkurs Wiedzy Technicznej to również znakomity sposób dotarcia do szerokich rzesz młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru studiów. Prezentując interesującą ofertę edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów naszej uczelni, zachęcamy młodzież, by po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kontynuowała swoją edukację w Uniwersytecie Śląskim” – dodał prof. Ilczuk.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu głos zabrał Pan V-ce Prezydent Sosnowca K. Haładus. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił rolę przedmiotów ścisłych i technicznych zaznaczając, że współczesne społeczeństwa są coraz bardziej uzależnione od infrastruktury technologicznej, która wkracza do wszystkich dziedzin życia. „To jak nasz świat będzie wyglądał w przyszłości i jak poradzi sobie z rozwiązywaniem problemów współczesnego świata zależy właśnie od Was Drodzy Młodzi Przyjaciele” – dodał Pan Prezydent zwracając się do uczestników konkursu.

Podobne słowa skierowała do zebranych Pani Dziekan Danuta Stróż, która witając zgromadzonych gości szczególnie ciepło zwróciła się do młodzieży, podkreślając, że dbałość o dobre wykształcenie młodego pokolenia jest sprawą ogromnie ważną dla przyszłości naszej Ojczyzny a rola młodzieży w budowaniu bezpiecznej i dostatniej Polski jest nie do przecenienia. Słowa uznania Pani Dziekan skierowała również do Prof. Ilczuka – „Fakt, że idea Konkursu Wiedzy Technicznej jest wciąż żywa w środowisku szkolnym naszego województwa i wciąż nowe roczniki uczniów chcą w nim uczestniczyć to Pana, Panie Profesorze osobista zasługa i efekt wieloletniej pracy w zakresie propagowania szeroko rozumianej techniki”.

Kilkanaście minut później Pani Dziekan Danuta Stróż odczytała nazwisko zwycięzcy XX Konkursu Wiedzy Technicznej; okazał się nim Piotr JANCZYK z I LO w Olkuszu zdobywając 63 punkty (na 69 możliwych do zdobycia), odbierając cenną nagrodę od Prezesa Agencji Rozwoju Lokalnego Grzegorza Dąbrowskiego. Wysokiej klasy sprzęt elektroniczny został wręczony zdobywcom (ex aequo) drugiego miejsca – Mikołajowi GRABARZE z Technicznych Zakładów Naukowych z Częstochowy i Maciejowi KLESZCZOWI z Sosnowieckiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Panowie zostali obdarowani kamerami cyfrowymi ufundowanymi przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej i firmę ERA Sp. z o.o. w Chorzowie.

Kolejne cenne nagrody, których sponsorami byli Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski, Robert Ruta Dyrektor Szkoły Języków Obcych Profi - Lingua oraz Szef Agencji Konsultingowej MIKADO Pan Franciszek R. Krynojewski zostały odebrane przez zdobywców: trzeciego miejsca, którym był Mateusz ŁYCZEK z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, czwartego miejsca – Przemysława INDYKĘ z I LO w Olkuszu i piątego – Karolinę SULIGĘ z II LO im. E. Plater w Sosnowcu. Pani Karolina otrzymała również nagrodę dodatkową, której sponsorem był Pan Prezes Tadeusz Koczkowski.

Dalsze miejsca zajęli: Sebastian KRAJEWSKI z I LO w Będzinie, Błażej JANECZEK z TZN w Częstochowie, Konrad NOWAK z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, Jakub SZAFRANIAK z I LO w Olkuszu, Andrzej DEJA z I LO w Będzinie, Dawid KAROLEWSKI z Sosnowieckiego „Elektronika”, Michał LEWICKI z II LO w Dąbrowie Górniczej oraz Tomasz MAKOWSKI i Piotr SIDOROWICZ z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu. Warto zaznaczyć, że wszystkie ww. osoby uzyskując status Laureata XX Konkursu Wiedzy Technicznej mają prawo (zgodnie z Uchwałą 548 Senatu UŚ z dn. 22 marca 2016 r.) ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2016/17 (do wyboru jest aż 11 kierunków studiów) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Wydziałowa Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić 2 szkoły, spośród wszystkich biorących udział w Konkursie Wiedzy Technicznej, Pucharami Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej. I tak cenne puchary, za zdobycie największej liczby punktów w całej 20-o letniej historii Konkursu trafiły do sosnowieckich szkół, tj. IV LO im. St. Staszica i Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, których dyrektorzy z nieskrywaną satysfakcją odbierali cenne trofea z rąk Szefa Konkursu.

Zgodnie z tradycją drobnymi upominkami i gadżetami uniwersyteckimi obdarowano uczniów z Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach, którzy wzięli udział w Konkursie Wiedzy Technicznej po raz pierwszy.

Dzięki wsparciu finansowemu Uczelnianej Organizacji ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, wręczono upominki dla nauczycieli, którzy od wielu lat promują idee konkursu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz tym, których uczniowie zostali laureatami XX KWT. Gratulując wyróżnionym nauczycielom Pani Aneta Trojanowska - Prezes ZNP przy Uniwersytecie Śląskim podkreśliła, że za każdym sukcesem ucznia stoi konkretny nauczyciel, który dzięki swojej pracy i własnym zainteresowaniom przyczynia się do sukcesu swoich podopiecznych.

Kończąc oficjalną część uroczystości, Profesor Ilczuk raz jeszcze pogratulował zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu i życzył im by z pasją pogłębiali swoją wiedzę. „Nauka jest inwestycją, która co prawda nie zwraca się od razu, ale im więcej w siebie teraz zainwestujecie, tym bardziej będziecie mogli oczekiwać, że zainwestowany przez Was wysiłek się opłaci i zaprocentuje w przyszłości taką pracą, która nie tylko pozwoli Wam cieszyć się życiem i spełniać marzenia, ale nada waszemu życiu głębszy sens” – dodał Profesor.

Zamykając oficjalnie to niezwykle udane spotkanie Profesor Ilczuk podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej i zaprosił wszystkich na poczęstunek oraz prywatne rozmowy przy słodkim, i nie tylko, co nieco.

W historii każdej szkoły, firmy, instytucji są takie wydarzenia, które trwale wpisują się w księgę jej dziejów. Tym wydarzeniem dla Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach jest niewątpliwie KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ.

Trwaj więc KONKURSIE i wciąż na nowo przyciągaj młodych fascynatów techniki i nauk ścisłych i spraw, by wiosenne spotkania z techniką były stałym wydarzeniem w kalendarzu spraw ważnych naszej uczelni i wydziału, a ciepła i nieomal rodzinna atmosfera tych spotkań niech co roku na nowo przyczynia się do promowania naszej Alma Mater w naszym regionie, kraju a nawet poza jego granicami.

Iwona Kantorysińska

Jan Ilczuk

Finał XIX Konkursu Wiedzy Technicznej

17 kwietnia 2015 roku dokładnie o godzinie 12 w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XIX Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. W przyszłości może to przyczynić się do dobrego wykształcenia nowej kadry technicznej, na którą wciąż rośnie zapotrzebowanie nie tylko na naszym krajowym rynku pracy. Konkurs Wiedzy Technicznej to również znakomity sposób dotarcia do szerokich rzesz młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru studiów. Prezentując interesującą ofertę edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów naszej uczelni, zachęcamy młodzież, by po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kontynuowała swoją edukację w Uniwersytecie Śląskim.

Patronami tegorocznej edycji Konkursu i fundatorami nagród jest wierne grono przyjaciół i sympatyków tej cyklicznej imprezy. Honorowe miejsce zajmują oczywiście Dostojni Patroni Konkursu, tj. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Prezydenci Sosnowca - Arkadiusz Chęciński, Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza i Będzina - Łukasz Komoniewski. Do grona patronów konkursu należy zaliczyć również od lat wspierającego nasze działania Pana Tadeusza Koczkowskiego, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz członków działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach Komisji Bezpieczeństwa Biznesu.

Tuż przed oficjalnym ogłoszeniem wyników XIX KWT zgromadzeni na uroczystości goście mogli się zrelaksować przy kojących uszy dźwiękach fletu. Dla uświetnienia naszej gali została bowiem zaproszona Pani Jolanta BARLIK, która prezentując popularne utwory muzyczne jeszcze bardziej podsyciła atmosferę oczekiwania na ogłoszenie zwycięzcy Konkursu.

Nagrodę dla zdobywcy pierwszego miejsca - Wojciecha WDOWIKA ucznia z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu ufundował Prezydent Miasta Będzina - Pan Łukasz Komoniewski. Zdobywca II miejsca Tomasz GOLIS z Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach otrzymał nagrodę ufundowaną przez Dyrektora Szkoły Języków Obcych Profi Lingua w Katowicach - Pana Roberta Rutę. Jest to semestralny kurs językowy. Laureatem III miejsca został Janusz Mikłuszka z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, który otrzymał nagrodę ufundowaną przez firmę ERA Sp. z o.o. w Chorzowie. Kolejne miejsca zajęli: Wojciech Magierowski ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach i Maciej Kleszcz z sosnowieckiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Laureatem miejsca piątego jest Jakub Kuś z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, który otrzymał nagrodę ufundowaną przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Dalsze miejsca zajęli ex aequo: Piotr Janczyk z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu i Mikołaj Grabara z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie. Dawid Sikora uczeń z II LO im. St. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej i Jan Błaszczyk z VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu to zdobywcy siódmego (ex aequo) miejsca w finale XIX KWT. Wśród nagrodzonych są dwaj kolejni uczniowie z LO w Olkuszu, tj. Szymon Gus i Kamil Sobolewski.

Wydziałowa Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 3 wyróżnienia dla następujących uczniów: Rafała Szczepanika i Dominika Skowrona z Technikum nr 4 w Bytomiu, a także dla Marcina Dudały z I LO im. M. Kopernika w Będzinie. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Posła na Sejm RP Jarosława Piętę otrzymała Karina Kędzia z II LO im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów wśród startujących w konkursie dziewcząt. Drobnymi upominkami i gadżetami uniwersyteckimi obdarowano uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, którzy wzięli udział w Konkursie Wiedzy Technicznej po raz pierwszy.

Dzięki wsparciu finansowemu Uczelnianej Organizacji ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, wręczono upominki dla 2 nauczycieli - Pani mgr Ewie Chałupskiej - nauczycielce fizyki z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu i Panu mgr Arturowi Trepce - nauczycielowi informatyki z I LO w Olkuszu. Pan mgr Artur Trepka - o czym z dumą pamiętamy, jest absolwentem kierunku Wychowanie Techniczne, który przez wiele lat funkcjonował na Wydziale Techniki (wcześniejsza nazwa dzisiejszego Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach). Wymienieni nauczyciele mogli poszczycić się tym, że laureatami XIX KWT zostali wszyscy 3 uczniowie reprezentujący ich szkoły.

My, jako organizatorzy Konkursu Wiedzy Technicznej głęboko wierzymy w to, że wiedza i doświadczenie, które młodzież zdobyła w czasie przygotowań do udziału w konkursowych zmaganiach, zaowocują dobrymi rezultatami w nauce, będą przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej a być może staną się nawet startem do rozpoczęcia kariery naukowej.

Laureatom XIX KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ życzymy, by nigdy nie opuszczał ich entuzjazm a wszelkie podejmowane działania pozwoliły czerpać z życia radość i satysfakcję.

Opuszczając gościnne mury Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach uczestnicy uroczystości – znamienici goście, patroni i sponsorzy Konkursu a także dyrektorzy i nauczyciele oraz młodzież biorąca udział w naszej imprezie wielokrotnie podkreślali znakomitą atmosferę panującą na naszym wydziale, bardzo dobrą organizację obydwu konkursowych etapów oraz zasadność organizowania tego typu konkursu w dobie dynamicznego rozwoju nauki i techniki.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do popularyzacji idei Konkursu Wiedzy Technicznej i wspierali organizatorów na każdym etapie realizacji naszej cyklicznej imprezy - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i mówimy DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Iwona Kantorysińska

Jan Ilczuk

XIX edycja Konkursu Wiedzy Technicznej

Dnia 18 marca 2015 r. o godz. 900 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się uczelniany etap XIX Konkursu Wiedzy Technicznej.

W tegorocznym uczelnianym etapie konkursu weźmie udział 90 uczniów z 31 szkół ponadgimnazjalnych z 14 miast województwa śląskiego i z 1 szkoły z województwa małopolskiego, tj. z Olkusza. Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych szeroko rozumianą techniką i promowanie wśród młodego pokolenia Polaków korzyści płynących z wyboru przedmiotów ścisłych na egzaminach maturalnych. „Wierzę w to, że młodzież przygotowując się do rozwiązywania konkursowych zadań będzie doskonaliła swe umiejętności dostrzegania, obserwowania i analizowania zjawisk otaczającego nas świata a wszechobecna technika nie będzie miała dla nich żadnych tajemnic” - mówi pomysłodawca konkursu prof. dr hab. Jan Ilczuk.

Konkurs Wiedzy Technicznej to również doskonała możliwość dotarcia do uczniów stojących przed wyborem przyszłego kierunku studiów i zapoznania ich z bogatą ofertą edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. dr hab. Jan Ilczuk i jego współpracownicy, jak co roku, przygotowali zadania konkursowe w formie testów, wśród których królować będą pytania z matematyki, fizyki, informatyki i przedmiotów ogólnotechnicznych. Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbywał się na terenie szkół, miał za zadanie wyłonienie 3 osobowej reprezentacji danej placówki. Właśnie ci uczniowie przystąpią w dniu 18 marca br. do rozwiązywania zadań konkursowymi.

Patronat nad XIX Konkursem Wiedzy Technicznej objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Prezydenci Zagłębiowskich Miast – Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Będzina - Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Konkurs wspiera również Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego - Mieczysław T. Koczkowski i członkowie Komisji Bezpieczeństwa Biznesu przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz mgr Robert Ruta - Dyrektor Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua w Katowicach.

Uczestnikom Konkursu życzymy satysfakcji z podejmowanych działań, powodzenia w rozwiązywaniu konkursowych zagadnień oraz wielu sukcesów w dalszej drodze ku wiedzy – zdobywajcie ją z pasją!

© 2015 ITiM SK