Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: Książka   Usuń klucz

5 lat działalności Instytutu Technologii i Mechatroniki - 60-letnia historia

5 lat działalności Instytutu Technologii i Mechatroniki - 60-letnia historia

W marcu 2019 roku, w piątą rocznicę istnienia Instytutu Technologii i Mechatroniki oraz przypadającą w 2019 roku 60-letnią historią jednostki w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka autorstwa Dariusza Bochenka „5 lat działalności Instytutu Technologii i Mechatroniki - 60-letnia historia”. Opracowanie autor dedykuje wszystkim dotychczasowym dyrektorom oraz kierownikom Instytutu/Katedry, osobom wspierającym działania dyrekcji, prowadzące do rozwoju i naukowo-dydaktycznych osiągnięć Instytutu Technologii i Mechatroniki, a także wszystkim obecnym i byłym pracownikom, których losy zawodowej kariery związane były z Jednostką, i dla których pozostawiła w sercu sympatię i sentymentalne wspomnienie.

W opracowaniu wspomina się trudne przedsięwzięcia i strategię wzmacniania pozycji naukowej Instytutu podjęte przez kolejnych dyrektorów i kierowników, ich starania w kierunku naukowego, dydaktycznego i administracyjnego rozwoju, podejmowane podczas całego okresu jego działalności. W książce zawarto również tło wydarzeń historycznych i podkreślono silną więź Instytutu z miastem Sosnowiec, w granicach którego (w różnych lokalizacjach) zarówno Wydział, jak i Instytut przez dziesiątki lat miały swoją siedzibę. W opracowaniu najwięcej miejsca poświęcono 5-letniej, najnowszej historii Instytutu Technologii i Mechatroniki, z opisem jej sukcesów, osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz innych wydarzeń z codziennego życia Instytutu.

© 2015 ITiM SK