Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: Patronat   Usuń klucz

Podpisanie umowy patronackiej

18 czerwca 2015 r. w gościnnych murach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach została podpisana umowa patronacka pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie reprezentowanym przez Dyrektor Szkoły mgr Bożenę Cholewę a Uniwersytetem Śląskim reprezentowanym przez Prorektora ds. Kształcenia i Studentów dr hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w ramach patronatu nad Szkołą. Jednostką realizującą umowę ze strony UŚ był Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, reprezentowany przez Dziekan Wydziału dr hab. prof. UŚ Danutę Stróż. Patronat ma na celu wzrost jakości kształcenia i przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki w Uniwersytecie Śląskim, udział młodzieży z ZST w Cieszynie w wykładach, warsztatach i spotkaniach z kadrą naukową i studentami wydziału, ma również służyć wypracowaniu innych form współpracy, które mogą być korzystne zarówno dla uczniów i nauczycieli z ZST w Cieszynie, jak i całej społeczności akademickiej WIiNoM.

Oprócz osób wymienionych powyżej, w spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Lilla Salachna – Brzoza, Naczelnik Wydziału Edukacji Maria Pindur, V-ce Dyrektor ZST Piotr Heller i nauczyciel – koordynator ds. umowy patronackiej Joanna Wojnar oraz 10-osobowa grupa uczniów z ZST, która w czasie spotkania przedstawiła krótką prezentację nt. historii szkoły. W spotkaniu wziął również udział – Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki WIiNoM dr hab. Dariusz Bochenek, V-ce Dyrektor ds. dydaktycznych tego Instytutu dr hab. Małgorzata Adamczyk–Habrajska oraz dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk, kierownik Zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki.

Po podpisaniu umowy i wręczeniu gościom pamiątkowych uniwersyteckich gadżetów, Dziekan Wydziału dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż zaprosiła zebranych do wysłuchania wykładu popularno-naukowego pt. „Mechatronika wczoraj, dziś, jutro”, który zaprezentowała dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska.

Obie strony porozumienia mają nadzieję, że nawiązana współpraca przyczyni się do popularyzacji kierunków kształcenia proponowanych zarówno przez ZST w Cieszynie, jak i WIiNoM w Katowicach.

Przed oficjalną uroczystością podpisania porozumienia, gościom z Cieszyna został pokazany nowoczesny budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – wspólna biblioteka dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego. Przewodnikiem gości z Cieszyna była Pani mgr Jadwiga Witek – rzecznik prasowy CINiBA w Katowicach.

© 2015 ITiM SK