Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: Szkoły   Usuń klucz

Finał XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

7 kwietnia 2017

W dniu 7 kwietnia 2017 roku punktualnie o godzinie 12 w nowoczesnej auli Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 8 rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej. Konkurs, który od lat wspierają kolejni Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i władze Samorządowe miast Zagłębia Dąbrowskiego i w tym roku był objęty patronatem JM Rektora UŚ prof. dra. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz Prezydentów Będzina – Łukasza Komoniewskiego i Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy. Warto podkreślić, iż współorganizatorem tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej była Agencja Rozwoju Lokalnego z Sosnowcu, która nie tylko użyczyła swojej auli na finałową uroczystość, ale była niezwykle pomocna na każdym etapie organizacji naszego przedsięwzięcia, a co najważniejsze ufundowała nagrodę dla zdobywcy I miejsca – był nim nowoczesny tablet.

Otwarcie uroczystości

Głównymi bohaterami uroczystości była oczywiście biorąca w konkursie młodzież z 22 szkół woj. śląskiego, z 2 szkół z woj. małopolskiego - z Olkusza i Oświęcimia i z 2 szkół z woj. podkarpackiego - z Dębicy. Młodzież przybyła na uroczystość ze swoimi opiekunami, którzy przygotowywali ich do konkursowych zmagań. Zanim jednak ogłoszono wyniki konkursu, Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Danuta Stróż oraz Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej Pan dr Antoni Sznirch – gospodarze konkursowej gali, powitali zebranych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych naszego regionu. Pana Prezydenta Zbigniewa Podrazę reprezentowała Pani Anna Zubko, która odczytała skierowany do uczestników konkursu list. Pan Prezydent ma nadzieję, że wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie przygotowań do udziału w zmaganiach konkursowych będą wykorzystywane przez młodych ludzi w przyszłości, zaowocują dobrym wyborem kierunku studiów, a w konsekwencji pozwolą zdobyć wymarzoną pracę. Prezydenta Będzina reprezentował Pan Roman Goczoł – Naczelnik Wydziału Edukacji. Wśród gości byli również Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Pan Tomasz Kamiński, Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Pani Monika Zając, dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusz Bochenek, dyrektor Instytutu Informatyki prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, Prodziekani Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach – Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska i Pan dr hab. Piotr Porwik. Konkurs od lat wspierają dobrym słowem i dobrymi radami emerytowani pracownicy WIiNoM – Pan prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka, dr Julian Dudek i dr Adam Józefów, którzy z satysfakcją przyjęli zaproszenie na uroczystość. W spotkaniu wziął także udział Pan Janusz Polak Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej - bliźniaczej imprezy promującej nauki techniczne wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy uroczystości

O historii i o dniu dzisiejszym Konkursu Wiedzy Technicznej opowiedział Honorowy Przewodniczący Konkursu Wiedzy Technicznej, jego pomysłodawca, Pan prof. dr hab. Jan Ilczuk. Profesor z zadowoleniem podkreślił, że mimo przejścia na emeryturę, Jego najbliżsi współpracownicy kontynuują Jego dzieło, przekazując ideę konkursu kolejnym rocznikom uczniów.

Zanim przystąpiono do ogłoszenia wyników konkursu, słowa podziękowania skierowano do nauczycieli, którzy pomogli w formułowaniu pytań konkursowych. Wyrazy wdzięczności wraz z upominkami odebrały Panie – mgr Sylwia Knapik-Siemońska z Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, Pani mgr Wioleta Musiał z Zespołu Szkół Techniczo – Usługowych w Będzinie oraz Pani mgr Anna Borgieł-Wodzicka z IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, która nie tylko przygotowała zadania z zakresu matematyki, ale również sprawdziła wszystkie prace konkursowe – 76! pochylając się z uwagą nad każdym zadaniem.

Przed przystąpieniem do odczytania nazwisk laureatów XXI KWT Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej dr A. Sznirch poinformował, że zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2017 r. wszystkim laureatom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej przysługuje prawo ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2017/18 bez postępowania rekrutacyjnego. Super sprawa – indeks jeszcze przed maturą! Szczęściarzami, którzy to uzyskali są – zaczynając od końca: Piotr Nowak z II LO im. Cz. Miłosza w Jaworznie, Andrzej Deja z I LO im. M. Kopernika w Będzinie, Bartłomiej Czyż i Przemysław Wewiór z TZN-u w Częstochowie, Sławomir Krzykała z ZSTiO nr 3 w Chorzowie, Artur Cyba z I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, Mateusz Wróblewski z sosnowieckiego „Elektronika” oraz Adam Szreter z Uniwersyteckiego I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie. Zdobywcami trzech pierwszych miejsc zostali – miejsce trzecieBartłomiej Trojnar z Zespołu szkól Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, miejsce drugie Łukasz Witkowski z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej i miejsce pierwsze Sebastian Krajewski z I LO im. M. Kopernika w Będzinie.

Zdobywca pierwszego miejsca

Wyróżnione osoby

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Piotr Kowalczyk z Gimnazjum Nr 3 w Dąbrowie Górniczej – najmłodszy uczestnik Konkursu Wiedzy Technicznej. Piotr wygrywając konkurs „KONTECH” organizowany przez Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej dla młodzieży gimnazjalnej, otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie przeznaczonym dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i zdaniem Profesora Ilczuka poradził sobie nad wyraz dobrze, plasując się mniej więcej w połowie stawki -biorąc pod uwagę 76 uczestników XXI KWT.

Dzięki wsparciu finansowemu Uczelnianej Organizacji ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, wręczono upominki dla nauczycieli, którzy nie tylko promują idee konkursu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale których 2 z 3 uczniów reprezentujących szkołę zostało laureatami XXI KWT. Gratulując wyróżnionym nauczycielom, tj. mgr Iwonie Kawiak z I LO im. M. Kopernika w Będzinie, mgr inż. Bartoszowi Jędrzejczakowi z ZSEiI w Sosnowcu mgr i mgr Robertowi Bąbce z TZN-u w Częstochowie chcieliśmy podkreślić, że za każdym sukcesem ucznia stoi konkretny nauczyciel, który dzięki swojej pracy i własnym zainteresowaniom przyczynia się do sukcesu swoich podopiecznych.

Zamykając oficjalnie to niezwykle udane spotkanie dr Antoni Sznirch podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej i zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek oraz prywatne rozmowy przy słodkim, i nie tylko, co nieco.

W historii każdej szkoły, firmy, instytucji są takie wydarzenia, które trwale wpisują się w księgę jej dziejów. Takim wydarzeniem dla Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach jest niewątpliwie KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ.

Zatem, do zobaczenia za rok, być może w gronie nowych sympatyków i fanów techniki!

Iwona Kantorysińska

Sekretarz XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

II Dzień Akademicki

2017.04.10, JDz

II Dzień Akademicki

W środę 5 kwietnia 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbył się II Dzień Akademicki. Uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni z województwa śląskiego oraz wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli akademickich.

WIiNoM był reprezentowany przez liczną grupę studentów – członków Koła Mikromechatroników wraz z opiekunem - Panią dr Jolantą Dzik i Prodziekan ds. Dydaktycznych Kierunków Mechatronika i Inżynieria Materiałowa – Panią dr hab. Małgorzatę Adamczyk-Habrajską.

Pani Prodziekan szczegółowo zaprezentowała ofertę edukacyjną na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

W ramach zajęć panelowych odbyły się:

  • wykład pt. „Mechatronika wczoraj, dziś i jutro”, prowadzony przez dr hab. Małgorzatę Adamczyk-Habrajską, w ramach którego przedstawiła dokonania związane z nowymi technologiami z zakresu mechaniki, elektroniki i automatyki, informatyki i mechatroniki,
  • prezentacje prac inżynierskich studentów kierunku Mechatronika, m.in. model bramy przesuwnej w skali 1:24 z wykorzystaniem sterownika PLC, makieta parkingu wielopoziomowego oraz mini robota mobilnego podążającego za sygnałem zewnętrznym.

Studenci zaprezentowali również lot bezzałogową jednostką latającą, wyposażoną w cztery silniki bezszczotkowe z łopatami z włókna węglowego i kontroler lotu opartym na mikrokontrolerze ATMEga 2560. Prezentowany dron jest efektem końcowym pracy inżynierskiej studenta kierunku Mechatronika.

Mamy nadzieje, że spotkanie w ramach Dni Akademickich przyczyni się do zwiększenia zainteresowania młodzieży kształceniem na kierunku Mechatronika.

Finał XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

FINAŁ XXI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 7 kwietnia 2017 roku dokładnie o godzinie 12 w Sali konferencyjnej sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego rozpocznie się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. Konkurs Wiedzy Technicznej to również znakomity sposób dotarcia do młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru studiów. Prezentując interesującą ofertę edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów naszej uczelni, zachęcamy młodzież, by po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kontynuowała swoją edukację w Uniwersytecie Śląskim.

Patronami tegorocznej edycji Konkursu i fundatorami nagród jest wierne grono przyjaciół i sympatyków tej cyklicznej imprezy. Honorowe miejsce zajmują oczywiście Dostojni Patroni Konkursu, tj. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci - Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza i Będzina - Łukasz Komoniewski. Współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, która jest fundatorem nagrody dla zwycięzcy konkursu. Wspiera nas również Uczelniana Organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działająca w Uniwersytecie Śląskim z Panią Prezes Anetą Trojanowską na czele a także władze Wydziału, reprezentowane przez Panią Dziekan dr hab. Danutę Stróż i Pana Dyrektora Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusza Bochenka.

Ogłoszenie wyników już wkrótce!

Etap uczelniany XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Uczestnicy XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

W dniu 23 marca 2017 roku w siedzibie Instytutu Technologii i Mechatroniki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach odbył się XXI Konkurs Wiedzy Technicznej. Otwarcia konkursu dokonała Pani Dziekan Wydziału dr hab. Danuta Stróż. Inicjatywę Konkursu rozpoczął 21 lat temu dr hab. Prof. UŚ Jan Ilczuk, który nadal czynnie wspiera ideę współzawodnictwa uczniów szkół średnich w ogólnotechnicznych zmaganiach konkursowych. W tym roku funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej pełni dr Antoni Sznirch, a honorowym Przewodniczącym Konkursu Wiedzy Technicznej został dr hab. Prof. UŚ Jan Ilczuk. Organizatorami Konkursu Wiedzy Technicznej byli również Pani Iwona Kantorysińska, dr Radosław Zachariasz, dr Dagmara Brzezińska, dr Beata Bruś, mgr Patryk Bal.

Otwarcie XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Otwarcie XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

W trakcie konkursowych zmagań Uczniów, ich Opiekunowie i Nauczyciele zostali zaproszeni, na krótką prezentację Jednostki oraz kierunku studiów Mechatronika, którą przedstawiła Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych Pani dr Joanna Korzekwa. Pokaz został zakończony oprowadzeniem gości po pracowniach dydaktyczno-naukowych Instytutu Technologii i Mechatroniki. Krótką prelekcję na temat prac wykonywanych w ramach praktycznych zajęć laboratoryjnych w Parku Technologicznym wygłosiła Pani dr Małgorzata Płońska. Informacji na temat pracy w Laboratorium Mikroskopii Skaningowej udzieliła Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska - kierownik zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki, natomiast po pracowniach dydaktyczno - naukowych znajdujących się w Zakładzie Technologii Warstw Powierzchniowych oprowadził i opowiedział Pan dr Marek Bara.

Spotkanie z Opiekunami i Nauczycielami

Dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania UCZNIOM, którzy tak licznie brali udział w zmaganiach konkursowych w XXI edycji Konkursu Wiedzy Technicznej. Równie serdeczne podziękowania Dyrekcja Instytutu kieruje również na ręce Organizatorów za wkład pracy włożony w przygotowanie Konkursu oraz dla Nauczycieli i Opiekunów za krzewienie idei zdrowej rywalizacji wśród Uczniów szkół średnich. Dziękujemy także pracownikom Instytutu Technologii i Mechatroniki za czas poświęcony naszym gościom w prezentacji naukowych i dydaktycznych pracowni w Jednostce.

Etap uczelniany XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

INFORMACJA o ETAPIE UCZELNIANYM
XXI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 23 marca 2017 r. o godz. 9.30 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się uczelniany etap XXI Konkursu Wiedzy Technicznej.

W uczelnianym etapie tegorocznej imprezy weźmie udział 79 uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, z 2 szkół z województwa małopolskiego, tj. z Olkusza i Oświęcimia oraz z 2 szkół z woj. podkarpackiego, tj. z Dębicy. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu został również zaproszony zwycięzca II Dąbrowskiego Konkursu Wiedzy Technicznej „KONTECH” Piotr Kowalczyk z Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Mimo iż, Piotr jest jeszcze uczniem gimnazjum, to w drodze wyjątku i w uznaniu dla Jego już dużej wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych, dana Mu będzie możliwość zmierzenia się z zagadnieniami o nieco większej skali trudności.

Celem Konkursu, cyklicznej imprezy, której początki sięgają 1997 roku jest promowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych szeroko rozumianej techniki i zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Pomysłodawca konkursu – prof. dr hab. Jan Ilczuk ma nadzieję, że młodzież przygotowując się do rozwiązywania konkursowych zadań, będzie baczniej obserwowała otaczający ją świat, a wszechobecna technika nie będzie miała dla nich żadnych tajemnic.

Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbył się na terenie szkół, miał za zadanie wyłonienie 3 osobowej reprezentacji danej placówki. To właśnie ci uczniowie przystąpią w dniu 23 marca br. do rozwiązywania zadań konkursowymi, których autorami są pracownicy Instytutu Technologii i Mechatroniki oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach.

Patronat nad XXI Konkursem Wiedzy Technicznej objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci Będzina - Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Współorganizatorem XXI Konkursu Wiedzy Technicznej jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu z Prezesem Zarządu - Panem Grzegorzem Dąbrowskim na czele.

W czasie, kiedy młodzież będzie zajęta rozwiązywaniem konkursowych zadań, ich nauczyciele wezmą udział w spotkaniu z kierownictwem Instytutu Technologii i Mechatroniki, w czasie którego zostaną zapoznani z aktualną ofertą dydaktyczną wydziału dotyczącą nie tylko kierunków studiów, ale również wykładów popularnonaukowych, pokazów i warsztatów przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkim uczestnikom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej życzymy, by rozwiązując konkursowe zadania czuli dumę z już posiadanej wiedzy i umiejętności. A jeśli nawet wśród konkursowych zadań znajdą coś co wykracza poza zakres przerobionego przez nich materiału, to niech będzie to dla nich zachętą do ciągłego kształcenia się i pogłębiania wiedzy, do pracy nad sobą. Niech swoją postawą potwierdzą prawdziwość słów Kurta Vonneguta, że ’Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszym'. Wszak jak powiedział Johann Wolfgang von Goethe „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”.

Spotkanie partnerskie

W dniu 05 stycznia 2017 w siedzibie Instytutu Technologii i Mechatroniki przy ulicy Żytniej 12 odbyło się spotkanie partnerskie z przedstawicielami Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie reprezentowanego przez Panią Dyrektor mgr Bożenę Cholewę i Pana mgr inż. Grzegorza Grzędę.

Na spotkaniu uszczegółowiono wolę Stron w ramach podpisanej umowy partnerskiej w dniu 18.06.2015 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Zespołem Szkół Technicznych w Cieszynie. W trakcie spotkania zaprezentowano przedstawicielom ZSZT laboratoria i pracownie jakimi dysponuje ITiM oraz omówiono kwestię przeprowadzenia dla młodzieży I, II, III, IV klas ZSZT warsztatów i wykładów przez pracowników Instytutu Technologii i Mechatroniki w Sosnowcu.

I Dzień Akademicki

2016.06.29, IK

W dniu 7 czerwca 2016 roku w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbył się pierwszy DZIEŃ AKADEMICKI - nowa inicjatywa grona pedagogicznego i uczniów Liceum, mająca na celu zacieśnienie współpracy między szkołą a uczelniami wyższymi naszego regionu. Spotkanie zainicjowało przedsięwzięcie niezwykle istotne dla młodych ludzi stojących przed wyborem dalszych dróg kształcenia. Młodzież, dyrekcja i nauczyciele będzińskiego Kopernika mają nadzieję, że ich szkoła będzie nie tylko kuźnią młodych talentów, ale również bezpiecznym pomostem między rzeczywistością licealną, a środowiskiem akademickim.

Należy zaznaczyć, że będziński Kopernik od lat z powodzeniem realizuje autorskie programy nauczania na poziomie rozszerzonym, które zostały objęte opieką merytoryczną pracowników wyższych uczelni. O powodzeniu tego zamierzenia mogą świadczyć wyniki młodzieży uzyskane na egzaminie maturalnym.

I Dzień Akademicki obfitował w różnorodne wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach reprezentowali Pan dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk z Instytutu Technologii i Mechatroniki oraz mgr Wojciech Gurdziel z Instytutu Nauki o Materiałach. Pan Profesor Ilczuk mówił o długotrwałej współpracy pomiędzy naszym Wydziałem a będzińskim Liceum. Wspomniał o wielu znakomitych uczniach tego Liceum, którzy wielokrotnie plasowali się na najwyższych miejscach w ogólnej klasyfikacji Konkursu Wiedzy Technicznej. Na koniec swego wystąpienia podkreślił rolę fizyki we współczesnym stechnicyzowanym świecie i zaprosił młodzież do odwiedzenia gościnnych murów Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.

Finał XX jubileuszowego Konkursu Wiedzy Technicznej

W dniu 22 kwietnia 2016 roku punktualnie o godzinie 12 w nowoczesnej auli Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 8 rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XX Konkursu Wiedzy Technicznej. Konkurs, który od lat wspierają kolejni Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i władze Samorządowe miast Zagłębia Dąbrowskiego i w tym roku był objęty patronatem JM Rektora UŚ prof. zw. dra. hab. Wiesława Banysia oraz Prezydentów Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego, Będzina – Łukasza Komoniewskiego i Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy.

Główni bohaterowie uroczystości - młodzież z 24 uczestniczących w tegorocznej edycji konkursu szkół przybyła wraz ze swoimi nauczycielami a często nawet z dyrektorami tych placówek oświatowych. Wśród gości konkursowej gali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Sosnowca z V-ce Prezydentem Krzysztofem Haładusem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Sosnowca Wilhelmem Zychem na czele. Władze Uniwersytetu Śląskiego reprezentowały cztery urocze Panie, tj.dr Agnieszka Skołucka – Kanclerz naszej uczelni wraz z mgr Agnieszką Maj Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego, a także mgr Ewa Słomiana Kierownik Działu Kształcenia i mgr Aleksandra Madej Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego UŚ. Na uroczystość przybyli również Pan prof. dr hab. Adam Idziak – Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi oraz gospodarze Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Pani Dziekan dr hab. Danuta Stróż, dr hab. Piotr Porwik - Prodziekan naszego wydziału oraz dr hab. Dariusz Bochenek Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki. Liczne grono sponsorów konkursowych nagród reprezentowane było przez Pana Grzegorza Dąbrowskiego – Prezesa Agencji Rozwoju Lokalnego – fundatora nagrody głównej i gospodarza obiektu, w którym odbywała się nasza uroczystość, Panią mgr Anetę Trojanowską Prezesa Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim – fundatora nagród dla tych spośród nauczycieli, których uczniowie uzyskali status laureata XX KWT, oraz Pana Mieczysława T. Koczkowskiego Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Pana Tadeusz Brola Dyrektora ds. Handlowych Firmy Era sp. z o.o. z Chorzowa.

Rozpoczynając uroczystość Pan prof. dr hab. Jan Ilczuk – pomysłodawca i Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej – przypomniał, że celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. „Konkurs Wiedzy Technicznej to również znakomity sposób dotarcia do szerokich rzesz młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru studiów. Prezentując interesującą ofertę edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów naszej uczelni, zachęcamy młodzież, by po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kontynuowała swoją edukację w Uniwersytecie Śląskim” – dodał prof. Ilczuk.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu głos zabrał Pan V-ce Prezydent Sosnowca K. Haładus. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił rolę przedmiotów ścisłych i technicznych zaznaczając, że współczesne społeczeństwa są coraz bardziej uzależnione od infrastruktury technologicznej, która wkracza do wszystkich dziedzin życia. „To jak nasz świat będzie wyglądał w przyszłości i jak poradzi sobie z rozwiązywaniem problemów współczesnego świata zależy właśnie od Was Drodzy Młodzi Przyjaciele” – dodał Pan Prezydent zwracając się do uczestników konkursu.

Podobne słowa skierowała do zebranych Pani Dziekan Danuta Stróż, która witając zgromadzonych gości szczególnie ciepło zwróciła się do młodzieży, podkreślając, że dbałość o dobre wykształcenie młodego pokolenia jest sprawą ogromnie ważną dla przyszłości naszej Ojczyzny a rola młodzieży w budowaniu bezpiecznej i dostatniej Polski jest nie do przecenienia. Słowa uznania Pani Dziekan skierowała również do Prof. Ilczuka – „Fakt, że idea Konkursu Wiedzy Technicznej jest wciąż żywa w środowisku szkolnym naszego województwa i wciąż nowe roczniki uczniów chcą w nim uczestniczyć to Pana, Panie Profesorze osobista zasługa i efekt wieloletniej pracy w zakresie propagowania szeroko rozumianej techniki”.

Kilkanaście minut później Pani Dziekan Danuta Stróż odczytała nazwisko zwycięzcy XX Konkursu Wiedzy Technicznej; okazał się nim Piotr JANCZYK z I LO w Olkuszu zdobywając 63 punkty (na 69 możliwych do zdobycia), odbierając cenną nagrodę od Prezesa Agencji Rozwoju Lokalnego Grzegorza Dąbrowskiego. Wysokiej klasy sprzęt elektroniczny został wręczony zdobywcom (ex aequo) drugiego miejsca – Mikołajowi GRABARZE z Technicznych Zakładów Naukowych z Częstochowy i Maciejowi KLESZCZOWI z Sosnowieckiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Panowie zostali obdarowani kamerami cyfrowymi ufundowanymi przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej i firmę ERA Sp. z o.o. w Chorzowie.

Kolejne cenne nagrody, których sponsorami byli Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski, Robert Ruta Dyrektor Szkoły Języków Obcych Profi - Lingua oraz Szef Agencji Konsultingowej MIKADO Pan Franciszek R. Krynojewski zostały odebrane przez zdobywców: trzeciego miejsca, którym był Mateusz ŁYCZEK z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, czwartego miejsca – Przemysława INDYKĘ z I LO w Olkuszu i piątego – Karolinę SULIGĘ z II LO im. E. Plater w Sosnowcu. Pani Karolina otrzymała również nagrodę dodatkową, której sponsorem był Pan Prezes Tadeusz Koczkowski.

Dalsze miejsca zajęli: Sebastian KRAJEWSKI z I LO w Będzinie, Błażej JANECZEK z TZN w Częstochowie, Konrad NOWAK z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, Jakub SZAFRANIAK z I LO w Olkuszu, Andrzej DEJA z I LO w Będzinie, Dawid KAROLEWSKI z Sosnowieckiego „Elektronika”, Michał LEWICKI z II LO w Dąbrowie Górniczej oraz Tomasz MAKOWSKI i Piotr SIDOROWICZ z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu. Warto zaznaczyć, że wszystkie ww. osoby uzyskując status Laureata XX Konkursu Wiedzy Technicznej mają prawo (zgodnie z Uchwałą 548 Senatu UŚ z dn. 22 marca 2016 r.) ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2016/17 (do wyboru jest aż 11 kierunków studiów) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Wydziałowa Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić 2 szkoły, spośród wszystkich biorących udział w Konkursie Wiedzy Technicznej, Pucharami Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej. I tak cenne puchary, za zdobycie największej liczby punktów w całej 20-o letniej historii Konkursu trafiły do sosnowieckich szkół, tj. IV LO im. St. Staszica i Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, których dyrektorzy z nieskrywaną satysfakcją odbierali cenne trofea z rąk Szefa Konkursu.

Zgodnie z tradycją drobnymi upominkami i gadżetami uniwersyteckimi obdarowano uczniów z Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach, którzy wzięli udział w Konkursie Wiedzy Technicznej po raz pierwszy.

Dzięki wsparciu finansowemu Uczelnianej Organizacji ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, wręczono upominki dla nauczycieli, którzy od wielu lat promują idee konkursu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz tym, których uczniowie zostali laureatami XX KWT. Gratulując wyróżnionym nauczycielom Pani Aneta Trojanowska - Prezes ZNP przy Uniwersytecie Śląskim podkreśliła, że za każdym sukcesem ucznia stoi konkretny nauczyciel, który dzięki swojej pracy i własnym zainteresowaniom przyczynia się do sukcesu swoich podopiecznych.

Kończąc oficjalną część uroczystości, Profesor Ilczuk raz jeszcze pogratulował zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu i życzył im by z pasją pogłębiali swoją wiedzę. „Nauka jest inwestycją, która co prawda nie zwraca się od razu, ale im więcej w siebie teraz zainwestujecie, tym bardziej będziecie mogli oczekiwać, że zainwestowany przez Was wysiłek się opłaci i zaprocentuje w przyszłości taką pracą, która nie tylko pozwoli Wam cieszyć się życiem i spełniać marzenia, ale nada waszemu życiu głębszy sens” – dodał Profesor.

Zamykając oficjalnie to niezwykle udane spotkanie Profesor Ilczuk podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej i zaprosił wszystkich na poczęstunek oraz prywatne rozmowy przy słodkim, i nie tylko, co nieco.

W historii każdej szkoły, firmy, instytucji są takie wydarzenia, które trwale wpisują się w księgę jej dziejów. Tym wydarzeniem dla Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach jest niewątpliwie KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ.

Trwaj więc KONKURSIE i wciąż na nowo przyciągaj młodych fascynatów techniki i nauk ścisłych i spraw, by wiosenne spotkania z techniką były stałym wydarzeniem w kalendarzu spraw ważnych naszej uczelni i wydziału, a ciepła i nieomal rodzinna atmosfera tych spotkań niech co roku na nowo przyczynia się do promowania naszej Alma Mater w naszym regionie, kraju a nawet poza jego granicami.

Iwona Kantorysińska

Jan Ilczuk

Podpisanie umowy patronackiej

18 czerwca 2015 r. w gościnnych murach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach została podpisana umowa patronacka pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie reprezentowanym przez Dyrektor Szkoły mgr Bożenę Cholewę a Uniwersytetem Śląskim reprezentowanym przez Prorektora ds. Kształcenia i Studentów dr hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w ramach patronatu nad Szkołą. Jednostką realizującą umowę ze strony UŚ był Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, reprezentowany przez Dziekan Wydziału dr hab. prof. UŚ Danutę Stróż. Patronat ma na celu wzrost jakości kształcenia i przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki w Uniwersytecie Śląskim, udział młodzieży z ZST w Cieszynie w wykładach, warsztatach i spotkaniach z kadrą naukową i studentami wydziału, ma również służyć wypracowaniu innych form współpracy, które mogą być korzystne zarówno dla uczniów i nauczycieli z ZST w Cieszynie, jak i całej społeczności akademickiej WIiNoM.

Oprócz osób wymienionych powyżej, w spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Lilla Salachna – Brzoza, Naczelnik Wydziału Edukacji Maria Pindur, V-ce Dyrektor ZST Piotr Heller i nauczyciel – koordynator ds. umowy patronackiej Joanna Wojnar oraz 10-osobowa grupa uczniów z ZST, która w czasie spotkania przedstawiła krótką prezentację nt. historii szkoły. W spotkaniu wziął również udział – Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki WIiNoM dr hab. Dariusz Bochenek, V-ce Dyrektor ds. dydaktycznych tego Instytutu dr hab. Małgorzata Adamczyk–Habrajska oraz dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk, kierownik Zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki.

Po podpisaniu umowy i wręczeniu gościom pamiątkowych uniwersyteckich gadżetów, Dziekan Wydziału dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż zaprosiła zebranych do wysłuchania wykładu popularno-naukowego pt. „Mechatronika wczoraj, dziś, jutro”, który zaprezentowała dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska.

Obie strony porozumienia mają nadzieję, że nawiązana współpraca przyczyni się do popularyzacji kierunków kształcenia proponowanych zarówno przez ZST w Cieszynie, jak i WIiNoM w Katowicach.

Przed oficjalną uroczystością podpisania porozumienia, gościom z Cieszyna został pokazany nowoczesny budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – wspólna biblioteka dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego. Przewodnikiem gości z Cieszyna była Pani mgr Jadwiga Witek – rzecznik prasowy CINiBA w Katowicach.

Warsztaty: LabView, Autodesk 3DsMax

Zapraszamy

w dniach 8, 15 i 22 maja 2015 r.
młodzież szkól ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych:

LabView środowisko programistyczne jutra

i

Autodesk 3DsMax – potęga wizualizacji

Warsztaty - "LabView środowisko programistyczne jutra" - mają na celu zwróceniu uwagi uczestników na graficzne środowisko programistyczne LabView stworzone przez firmę National Instruments. Umożliwia ono szybkie i wygodne tworzenie wielu aplikacji, między innymi pozwalających na sterowanie systemami kontrolno-pomiarowymi, a także modelowanie obiektów i zjawisk.

Warto podkreślić jego prężny rozwój w ostatnich kilkunastu latach. Obecnie LabVIEW pozwala na tworzenie rozwiązań o bardzo różnych zastosowaniach – od programowania sterowników wbudowanych, po stacje pomiarowe z setkami kanałów. To właśnie środowisko LabView było wykorzystywane przez CERN i NASA do realizacji strony programistycznej największych inżynierskich wyzwań w historii ludzkości! W czasie zajęć omówione zostaną między innymi:

  • podstawy oprzyrządowania wirtualnego (przepływ danych, kontrolki interfejsu użytkownika),
  • system akwizycji danych (na przykładzie odczytu danych z termopar),
  • raportowanie i prezentacja wyników pomiarowych na urządzeniach przenośnych - smartfony i tablety.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy nauczą się praktycznej pracy z programem Autodesk 3Ds Max, jednym z najpopularniejszych programów do modelowania, tworzenia animacji i renderowania. Autodesk 3DsMax jest wykorzystywany w przemyśle filmowym, wizualizacji architektonicznej i produktowej. Na podkreślenie zasługuje jego szczególne miejsce w branży produkcji gier komputerowych i oprogramowania multimedialnego. Jest idealnym wyborem dla osoby potrzebującej wydajnego programu do modelowania, wizualizacji, renderingu oraz animacji 3D. To właśnie w tym programie pracują profesjonaliści z całego świata, tworząc wizualizacje, filmy czy grafikę 3D. Z jego pomocą powstała m. in. polska animacja pt. Katedra.

Zastosowania 3Ds Maxa są nieograniczone!

Uczestnicy zajęć warsztatowych poznają podstawowe funkcje tego programu i zdobędą wiedzę, która wystarczy do rozpoczęcia pracy nad własnymi projektami i jednocześnie będzie doskonałą podstawą do dalszego rozwijania umiejętności. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż uczniowie i studenci mogą korzystać z darmowej wersji edukacyjnej programu, udostępnianej przez firmę Autodesk.

Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy uczniów szkół średnich, podkreślając jednocześnie, że do uczestnictwa nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie ze środowiskiem LabView czy Autodesk 3DsMax. Mamy nadzieję, że warsztaty, które poprowadzą doświadczeni pracownicy naukowi Instytutu Technologii i Mechatroniki, udowodnią uczestnikom, że każdy może się nauczyć programowania w środowisku cenionym przez czołowe laboratoria naukowe Europy i Ameryki, a także tworzenia wizualizacji w oparciu o oprogramowanie stosowane w profesjonalnych pracowniach projektowych.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmuje sekretariat Zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki pod nr tel. 32 2691-887 lub na adres mailowy: iwona.kantorysinskaus.edu.pl. W jednej sesji warsztatowej trwającej 1,5 godz. mogą uczestniczyć grupy uczniów liczące do 30 osób, które ze względów organizacyjnych i możliwości technicznych pracowni komputerowych zostaną podzielone na dwie 15-o osobowe grupy. Pierwsza sesja zajęć rozpoczyna się o godzinie 1100.

Zaproszenie

© 2015 ITiM