Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: USNET   Usuń klucz

Awaria serwerów pocztowych

2016.05.10, SK

W piątek 6 maja 2016 roku wystąpiła poważna awaria serwerów pocztowych. Określenie czasu przerwy w dostępie do usług nie jest w tej chwili możliwe. Trwają prace nad usunięciem awarii.

Przerwy w dostępie do sieci komputerowej i usług sieciowych

2016.04.25, SK

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniach 29.04 - 04.05 prac modernizacyjnych w obrębie centralnej infrastruktury sieciowej i serwerowej uczelni mogą występować przerwy w dostępnie do sieci komputerowej i usług sieciowych. Ograniczenia w dostępnie obejmą:

  • przerwy w komunikacji z siecią USNET i Internet,
  • przerwy w dostępie do Poczty UŚ i stron w domenie uczelni,
  • przerwy w dostępie do systemu USOS, USOSWeb, UL oraz APD,
  • przerwy w dostępie do platformy nauczania na odległość,
  • przerwy w dostępie do innych usług działów DPISWWW, DPiSWWW, CKO, DIOTS.

Komunikat dotyczący Wi-Fi na UŚ

2016.03.21, SK

W związku z koniecznością zmiany certyfikatów w eduroam, a w szczególności zmianą certyfikatu głównego AddTrustExternalCARoot, na urządzeniach łączących się do uniwersyteckiego wifi należy ponownie skonfigurować połączenie do sieci bezprzewodowej (eduroam, pracownik-us, student-us) poprzez instalację nowego certyfikatu lub poprzez uruchomienie autokonfiguratora eduroam.

Nowy certyfikat i nowe autokonfiguratory są dostępne na stronie

Przerwa w działaniu poczty elektronicznej

2015.10.29, SK

Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych uprzejmie informuje, że system poczty elektronicznej Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynny od godz. 18:00 w sobotę 31.10 do godz. 9:00 w poniedziałek 2.11 br. w związku z potrzebą wykonania pilnej konserwacji jednego z serwerów poczty. Planowany okres niedostępności poczty może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Przerwa w działaniu sieci w Sosnowcu

2015.10.02, SK

Komunikat Uczelnianej Sieci Komputerowej USNET dotyczący przerwy w działaniu sieci:

Informujemy, że w dniu 06.10.2015 w godzinach 11.30 - 14.30 wystąpią przerwy w dostępie do sieci USNET dla użytkowników dołączonych do węzłów przy ul. Grota Roweckiego i Żytniej. W węzłach tych będą prowadzone prace związane z ich przebudową.

Przerwa w działaniu sieci w Sosnowcu

2015.09.09, SK

Komunikat Uczelnianej Sieci Komputerowej USNET dotyczący przerwy w działaniu sieci:

Informujemy, że w dniu 2015-09-16 w godz. 12:00 - 18:00 prowadzone będą prace przy kablach światłowodowych w naszym węźle w Sosnowcu, przy ul. Grota-Roweckiego. W związku z prowadzonymi pracami usługa dostępu do internetu świadczona dla Państwa w tej lokalizacji będzie niedostępna.

Przerwę postaramy się skrócić do niezbędnego minimum.

Awaria poczty elektronicznej

2015.06.11, AK

Komunikat ze strony Uczelnianej Sieci Komputerowej USNET:

11.06.2015 r. (czwartek) ok. godz. 13-tej uległ awarii jeden z serwerów, służących do obsługi poczty elektronicznej pracowników. Prowadzone są prace, mające na celu usunięcie awarii. Czas przywrócenia usługi poczty elektronicznej jest jednak aktualnie nieznany. Za niedogodności przepraszamy.

© 2015 ITiM SK