Dni poradnictwa ZUS na Uniwersytecie Śląskim

Targi dla studentów

2018.11.05, SK

Targi dla studentów w chorzowskim ŚMCEBI

7 listopada 2018

W ramach wydarzenia będziemy gościć około 15 firm, sprofilowanych pod absolwentów i studentów kierunków prowadzonych w ŚMCEBI. Wśród wystawców znajdą się między innymi: Accenture, Mentor Graphics, Prevack, Veo Worldwide Services, Fujitsu, Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Statystyczny w Katowicach, Biostat, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Randstad, Helioenergia.

Targi rozpoczną się o godzinie 09:00 i będą trwały do godziny 14:00 w holu budynku. MTK będzie towarzyszyć konferencja "3 Forum Biznes-Nauka. Nano w Energetyce", która rozpocznie się o godzinie 08:45 w P/0/01.

Projekt: Kariera zaczyna się na Uczelni

Dnia 14 czerwca 2018 o godz. 10:00 w Instytucie Technologii i Mechatroniki, ul. Żytnia 10, sala 408 odbędzie się spotkanie fokusowe podsumowujące realizację projektu „Czas na staż –Kariera zaczyna się na uczelni”. Na spotkanie zaproszono studentów z II grupy testowej, nauczycieli akademickich prowadzących test/szkolenia oraz gości z przemysłu – przedstawicieli firmy Johnson Electric. Środki na realizację pomysłu pozyskano z projektu „Czas na Staż - granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” - Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój. Ideą spotkania będzie wywiad grupowy, podczas którego będziemy analizować drugi etap testowania naszego pomysłu.

Wykład w ramach programu Erasmus+ Staff mobility for teaching

Dnia 18 maja 2018 dr inż. Vladimir Bulej wygłosił w ramach programu Erasmus+ Staff mobility for teaching wykłady nt. Mobile robotics - navigation of mobile robots oraz Robots and mechanisms with unconventional kinematic structure.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie!

Zaproszenie na wykład

Zaproszenie dla Studentów i Pracowników

na wykład dr Vladimira Bulej
z Uniwersytetu w Żylinie

w wybranym przez słuchaczy temacie:

Mobile robotics - navigation of mobile robots

lub

Robots and mechanisms with unconventional kinematic structure

Miejsce i data: ul. Żytnia 12, Sala 26, piątek 18.05.2018, godzina 11:00

(Wykład odbywać się będzie w ramach program Erasmus+ Staff mobility for teaching).

10 Chorzowski Festiwal Nauki

10 Chorzowski Festiwal Nauki

W dniach 12 – 16 marca 2018 odbył się X Chorzowski Festiwal Nauki. „Nasze dziedzictwo – nasza przyszłość” to temat przewodni tegorocznej edycji Festiwalu, którego celem była popularyzacja nauki, promocja najważniejszych osiągnięć technicznych, jak również rozbudzenie zainteresowań kulturą, sztuką i nauką.

15 marca 2018 roku Studenci kierunku Mechatronika wzięli udział w spotkaniach z Nauką i Techniką, podczas których zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe, a także wzięli czynny udział w przedstawieniu oferty edukacyjnej kierunku. Panowie: Artur Ostafin, Dominik Wrześniewski, Bartosz Sitek, Robert Chlebowski i Piotr Kyrcz, pod czujnym okiem opiekuna dr Jolanty Dzik, przedstawili swoje dyplomowe: model automatycznej bramy przesuwnej wraz z oprogramowaniem sterującym, model wielopoziomowego zautomatyzowanego parkingu podziemnego oraz manipulator kartezjański.

Bogaty program Festiwalu, zgodnie z tematem przewodnim, pokazał uczestnikom rolę, jaką odgrywają dokonania naszych poprzedników oraz ich wpływ na przyszłość ludzkości.

FINAŁ XXII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

FINAŁ XXII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 20 kwietnia 2018 roku dokładnie o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXII Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. Konkurs Wiedzy Technicznej to również promocja bogatej oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, szczególnie w tym roku, gdy nasza Alma Mater obchodzi jubileusz 50 lat istnienia!

Patronami tegorocznej edycji Konkursu i fundatorami nagród było wierne grono przyjaciół i sympatyków tej cyklicznej imprezy. Honorowe miejsce zajmują oczywiście Dostojni Patroni Konkursu, tj. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci - Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza i Będzina - Łukasz Komoniewski. Współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu była Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, która ufundowała również nagrodę dla zwycięzcy konkursu. Wsparły nas również Uczelniana Organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działająca w Uniwersytecie Śląskim, a także władze Wydziału reprezentowane przez Panią Dziekan prof. dr hab. Danutę Stróż, którą na piątkowej uroczystości zastąpiła Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk – Habrajska Prodziekan ds. dydaktycznych WIiNoM oraz Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusz Bochenek. Zwycięzcą XXII Konkursu Wiedzy Technicznej został uczeń z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie Sławomir Krzykała, miejsce drugie i trzecie zajęli Bartłomiej Czyż i Przemysław Wewiór z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli: Paweł Wichary z ZSTiO nr 3 w Chorzowie, Kamil Barański z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, Filip Kołomyjec z I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, Mateusz Wołowczyk z Technikum nr 4 w Bytomiu. Miejsca 8 i 10 przypadły dwóm kolejnym uczniom z dąbrowskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. S. Żeromskiego a miejsce 9 zajął uczeń z cieszyńskiego Zespołu Szkół Technicznych. Wszyscy wymienieni uczniowie zostali obdarowani cennymi nagrodami, wśród których były urządzenia wielofunkcyjne, ramki cyfrowe, klawiatury bezprzewodowe, głośniki i aparat cyfrowy. Pierwszą nagrodę stanowił nowoczesny tablet, który ufundowała Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu i który wręczył zwycięzcy biorący udział w uroczystości Prezes Agencji Pan Krzysztof Haładus.

W czasie uroczystości został odczytany list nieobecnego – pierwszy raz w 22 letniej historii konkursu – Honorowego Przewodniczącego Konkursu Wiedzy Technicznej Pana Profesora Jana Ilczuka. Zwracając się do Szanownych Gości Pan Profesor podkreślił jak ważne są dla nas organizatorów wszelkie przejawy sympatii i poparcia ze strony środowiska szkolnego i władz samorządowych naszego regionu. To one inspirują nas i zachęcają do podejmowania wciąż na nowo trudu organizacji tej dużej imprezy. Uczestniczącej w XXII KWT młodzieży Profesor Ilczuk życzył, by udział w konkursie był przyczynkiem do wyboru dalszej drogi kształcenia i by dzięki przygotowaniom do udziału w naszej imprezie, łatwiej było im przejść przez trudy egzaminów maturalnych. Profesor podkreślił również rolę nauczycieli, których praca i poświęcenie mają istotny wpływ na kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do popularyzacji Konkursu Wiedzy Technicznej i wspierali organizatorów na każdym etapie realizacji tej cyklicznej imprezy SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i z nadzieją mówimy – DO ZOBACZENIA ZA ROK!

W imieniu
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
XXII Konkursu Wiedzy Technicznej
Iwona Kantorysińska
Sekretarz KWT

Projekt: Kariera zaczyna się na Uczelni

Dnia 24 kwietnia 2018 o godz. 14:30 w Instytucie Technologii i Mechatroniki, ul. Żytnia 10, sala 408 odbędzie się spotkanie fokusowe nauczycieli akademickich ze studentami, którzy wzięli udział w realizacji projektu Kariera zaczyna się na Uczelni – I grupa testowa. Środki na realizację pomysłu pozyskano z projektu „Czas na Staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” – Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój. Ideą spotkania będzie wywiad grupowy, podczas którego będziemy analizować pierwszy, zakończony etap testowania naszego pomysłu.

Życzenia na Wielkanoc 2018

2018.03.26, DB

Z okazji zbliżającego się Zmartwychwstania Pańskiego,
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia,
Radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych
nadzieją, radością i wiarą w sens życia.
Niech przy świątecznym stole nie zabraknie ciepłej, rodzinnej
atmosfery oraz najbliższych i prawdziwych przyjaciół.

Dyrektor ITiM
Dariusz Bochenek

© 2015 ITiM SK