13 Śląski Studencki Festiwal Nauki

W dniach od 9 do 11 maja 2017 roku odbył się 13 Śląski Studencki Festiwal Nauki. Festiwal organizowany był przez studentów pięciu śląskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych oraz Wyższej Szkoły Ochrony Pracy. Celem Festiwalu była integracja środowiska naukowego, jak również promocja nauki, techniki i sztuki.

11 maja 2017 r. na Rynku w Katowicach w ramach 13 Jarmarku Wiedzy Członkowie Koła Mikromechatroników – pod okiem opiekuna dr Jolanty Dzik – prezentowali swoje dokonania naukowe i pasje.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie na Jarmark Wiedzy i zainteresowanie naszym stoiskiem. Do zobaczenia za rok!

Życzenia na Wielkanoc 2017

2017.04.11, DB

Życzenia zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych wiarą i nadzieją budzącej się do życia wiosny
oraz pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym życzy

Dyrekcja Instytutu
Technologii i Mechatroniki

Finał XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

7 kwietnia 2017

W dniu 7 kwietnia 2017 roku punktualnie o godzinie 12 w nowoczesnej auli Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 8 rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej. Konkurs, który od lat wspierają kolejni Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i władze Samorządowe miast Zagłębia Dąbrowskiego i w tym roku był objęty patronatem JM Rektora UŚ prof. dra. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz Prezydentów Będzina – Łukasza Komoniewskiego i Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy. Warto podkreślić, iż współorganizatorem tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej była Agencja Rozwoju Lokalnego z Sosnowcu, która nie tylko użyczyła swojej auli na finałową uroczystość, ale była niezwykle pomocna na każdym etapie organizacji naszego przedsięwzięcia, a co najważniejsze ufundowała nagrodę dla zdobywcy I miejsca – był nim nowoczesny tablet.

Otwarcie uroczystości

Głównymi bohaterami uroczystości była oczywiście biorąca w konkursie młodzież z 22 szkół woj. śląskiego, z 2 szkół z woj. małopolskiego - z Olkusza i Oświęcimia i z 2 szkół z woj. podkarpackiego - z Dębicy. Młodzież przybyła na uroczystość ze swoimi opiekunami, którzy przygotowywali ich do konkursowych zmagań. Zanim jednak ogłoszono wyniki konkursu, Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Danuta Stróż oraz Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej Pan dr Antoni Sznirch – gospodarze konkursowej gali, powitali zebranych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych naszego regionu. Pana Prezydenta Zbigniewa Podrazę reprezentowała Pani Anna Zubko, która odczytała skierowany do uczestników konkursu list. Pan Prezydent ma nadzieję, że wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie przygotowań do udziału w zmaganiach konkursowych będą wykorzystywane przez młodych ludzi w przyszłości, zaowocują dobrym wyborem kierunku studiów, a w konsekwencji pozwolą zdobyć wymarzoną pracę. Prezydenta Będzina reprezentował Pan Roman Goczoł – Naczelnik Wydziału Edukacji. Wśród gości byli również Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Pan Tomasz Kamiński, Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Pani Monika Zając, dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusz Bochenek, dyrektor Instytutu Informatyki prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, Prodziekani Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach – Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska i Pan dr hab. Piotr Porwik. Konkurs od lat wspierają dobrym słowem i dobrymi radami emerytowani pracownicy WIiNoM – Pan prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka, dr Julian Dudek i dr Adam Józefów, którzy z satysfakcją przyjęli zaproszenie na uroczystość. W spotkaniu wziął także udział Pan Janusz Polak Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej - bliźniaczej imprezy promującej nauki techniczne wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy uroczystości

O historii i o dniu dzisiejszym Konkursu Wiedzy Technicznej opowiedział Honorowy Przewodniczący Konkursu Wiedzy Technicznej, jego pomysłodawca, Pan prof. dr hab. Jan Ilczuk. Profesor z zadowoleniem podkreślił, że mimo przejścia na emeryturę, Jego najbliżsi współpracownicy kontynuują Jego dzieło, przekazując ideę konkursu kolejnym rocznikom uczniów.

Zanim przystąpiono do ogłoszenia wyników konkursu, słowa podziękowania skierowano do nauczycieli, którzy pomogli w formułowaniu pytań konkursowych. Wyrazy wdzięczności wraz z upominkami odebrały Panie – mgr Sylwia Knapik-Siemońska z Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, Pani mgr Wioleta Musiał z Zespołu Szkół Techniczo – Usługowych w Będzinie oraz Pani mgr Anna Borgieł-Wodzicka z IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, która nie tylko przygotowała zadania z zakresu matematyki, ale również sprawdziła wszystkie prace konkursowe – 76! pochylając się z uwagą nad każdym zadaniem.

Przed przystąpieniem do odczytania nazwisk laureatów XXI KWT Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej dr A. Sznirch poinformował, że zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2017 r. wszystkim laureatom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej przysługuje prawo ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2017/18 bez postępowania rekrutacyjnego. Super sprawa – indeks jeszcze przed maturą! Szczęściarzami, którzy to uzyskali są – zaczynając od końca: Piotr Nowak z II LO im. Cz. Miłosza w Jaworznie, Andrzej Deja z I LO im. M. Kopernika w Będzinie, Bartłomiej Czyż i Przemysław Wewiór z TZN-u w Częstochowie, Sławomir Krzykała z ZSTiO nr 3 w Chorzowie, Artur Cyba z I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, Mateusz Wróblewski z sosnowieckiego „Elektronika” oraz Adam Szreter z Uniwersyteckiego I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie. Zdobywcami trzech pierwszych miejsc zostali – miejsce trzecieBartłomiej Trojnar z Zespołu szkól Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, miejsce drugie Łukasz Witkowski z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej i miejsce pierwsze Sebastian Krajewski z I LO im. M. Kopernika w Będzinie.

Zdobywca pierwszego miejsca

Wyróżnione osoby

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Piotr Kowalczyk z Gimnazjum Nr 3 w Dąbrowie Górniczej – najmłodszy uczestnik Konkursu Wiedzy Technicznej. Piotr wygrywając konkurs „KONTECH” organizowany przez Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej dla młodzieży gimnazjalnej, otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie przeznaczonym dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i zdaniem Profesora Ilczuka poradził sobie nad wyraz dobrze, plasując się mniej więcej w połowie stawki -biorąc pod uwagę 76 uczestników XXI KWT.

Dzięki wsparciu finansowemu Uczelnianej Organizacji ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, wręczono upominki dla nauczycieli, którzy nie tylko promują idee konkursu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale których 2 z 3 uczniów reprezentujących szkołę zostało laureatami XXI KWT. Gratulując wyróżnionym nauczycielom, tj. mgr Iwonie Kawiak z I LO im. M. Kopernika w Będzinie, mgr inż. Bartoszowi Jędrzejczakowi z ZSEiI w Sosnowcu mgr i mgr Robertowi Bąbce z TZN-u w Częstochowie chcieliśmy podkreślić, że za każdym sukcesem ucznia stoi konkretny nauczyciel, który dzięki swojej pracy i własnym zainteresowaniom przyczynia się do sukcesu swoich podopiecznych.

Zamykając oficjalnie to niezwykle udane spotkanie dr Antoni Sznirch podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej i zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek oraz prywatne rozmowy przy słodkim, i nie tylko, co nieco.

W historii każdej szkoły, firmy, instytucji są takie wydarzenia, które trwale wpisują się w księgę jej dziejów. Takim wydarzeniem dla Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach jest niewątpliwie KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ.

Zatem, do zobaczenia za rok, być może w gronie nowych sympatyków i fanów techniki!

Iwona Kantorysińska

Sekretarz XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

II Dzień Akademicki

2017.04.10, JDz

II Dzień Akademicki

W środę 5 kwietnia 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbył się II Dzień Akademicki. Uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni z województwa śląskiego oraz wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli akademickich.

WIiNoM był reprezentowany przez liczną grupę studentów – członków Koła Mikromechatroników wraz z opiekunem - Panią dr Jolantą Dzik i Prodziekan ds. Dydaktycznych Kierunków Mechatronika i Inżynieria Materiałowa – Panią dr hab. Małgorzatę Adamczyk-Habrajską.

Pani Prodziekan szczegółowo zaprezentowała ofertę edukacyjną na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

W ramach zajęć panelowych odbyły się:

  • wykład pt. „Mechatronika wczoraj, dziś i jutro”, prowadzony przez dr hab. Małgorzatę Adamczyk-Habrajską, w ramach którego przedstawiła dokonania związane z nowymi technologiami z zakresu mechaniki, elektroniki i automatyki, informatyki i mechatroniki,
  • prezentacje prac inżynierskich studentów kierunku Mechatronika, m.in. model bramy przesuwnej w skali 1:24 z wykorzystaniem sterownika PLC, makieta parkingu wielopoziomowego oraz mini robota mobilnego podążającego za sygnałem zewnętrznym.

Studenci zaprezentowali również lot bezzałogową jednostką latającą, wyposażoną w cztery silniki bezszczotkowe z łopatami z włókna węglowego i kontroler lotu opartym na mikrokontrolerze ATMEga 2560. Prezentowany dron jest efektem końcowym pracy inżynierskiej studenta kierunku Mechatronika.

Mamy nadzieje, że spotkanie w ramach Dni Akademickich przyczyni się do zwiększenia zainteresowania młodzieży kształceniem na kierunku Mechatronika.

Finał XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

FINAŁ XXI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 7 kwietnia 2017 roku dokładnie o godzinie 12 w Sali konferencyjnej sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego rozpocznie się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. Konkurs Wiedzy Technicznej to również znakomity sposób dotarcia do młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru studiów. Prezentując interesującą ofertę edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów naszej uczelni, zachęcamy młodzież, by po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kontynuowała swoją edukację w Uniwersytecie Śląskim.

Patronami tegorocznej edycji Konkursu i fundatorami nagród jest wierne grono przyjaciół i sympatyków tej cyklicznej imprezy. Honorowe miejsce zajmują oczywiście Dostojni Patroni Konkursu, tj. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci - Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza i Będzina - Łukasz Komoniewski. Współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, która jest fundatorem nagrody dla zwycięzcy konkursu. Wspiera nas również Uczelniana Organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działająca w Uniwersytecie Śląskim z Panią Prezes Anetą Trojanowską na czele a także władze Wydziału, reprezentowane przez Panią Dziekan dr hab. Danutę Stróż i Pana Dyrektora Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusza Bochenka.

Ogłoszenie wyników już wkrótce!

9 Chorzowski Festiwal Nauki

IX Chorzowski Festiwal Nauki

Studenci z Koła Naukowego Mikromechatroników działającego przy Instytucie Technologii i Mechatroniki w dniu 28 marca 2017 roku wzięli udział w spotkaniach z Nauką i Techniką, organizowanych podczas IX Chorzowskiego Festiwalu Nauki. W ramach festiwalu odbyły się m. in. warsztaty dziennikarskie, matematyczne, chemiczne, pokaz urządzeń i modeli oraz zajęcia w Parku Śląskim.

Festiwal skierowany był do osób zainteresowanych osiągnięciami naukowymi i technicznymi. Studenci kierunku Mechatronika wykazali się inicjatywą godną pochwały i zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe, a także wzięli czynny udział w przedstawieniu oferty edukacyjnej kierunku. Członkowie Koła Naukowego Mikromechatroników Panowie: Wojciech Woźniak, Krzysztof Piórkowski, Jakub Socha, Adrian Widz i Krzysztof Kowalczyk, pod czujnym okiem opiekuna koła Pani dr Jolanty Dzik, przedstawili prace dyplomowe naszych absolwentów: model automatycznej bramy przesuwnej wraz z oprogramowaniem sterującym oraz model wielopoziomowego zautomatyzowanego parkingu podziemnego.

Dr inż. Lucjan Kozielski i dr Przemysław Niemiec przedstawili prezentacje na temat podstaw współczesnej robotyki i nowoczesnych materiałów ceramicznych dla mikromechatroniki.

Mamy nadzieje, że popularyzacja nauki i zagadnień technicznych przyczyni się do zwiększenia zainteresowania młodzieży kształceniem na kierunkach Mechatronika w Uniwersytecie Śląskim.

Dyrekcja Instytutu Technologii i Mechatroniki składa serdeczne podziękowania dla zaangażowanych Pracowników, a szczególnie dla studentów Studenckiego Koła Mikromechatroników za czynny udział i promowanie kierunku Mechatronika.

Mechatronika 2 stopień

2017.03.29, JK

Uwaga

Rusza drugi stopień Mechatroniki.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 3 kwietnia 2017 - Żytnia 12 - Sala 41.

Obecność obowiązkowa związana z wyborem specjalności.

Etap uczelniany XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Uczestnicy XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

W dniu 23 marca 2017 roku w siedzibie Instytutu Technologii i Mechatroniki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach odbył się XXI Konkurs Wiedzy Technicznej. Otwarcia konkursu dokonała Pani Dziekan Wydziału dr hab. Danuta Stróż. Inicjatywę Konkursu rozpoczął 21 lat temu dr hab. Prof. UŚ Jan Ilczuk, który nadal czynnie wspiera ideę współzawodnictwa uczniów szkół średnich w ogólnotechnicznych zmaganiach konkursowych. W tym roku funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej pełni dr Antoni Sznirch, a honorowym Przewodniczącym Konkursu Wiedzy Technicznej został dr hab. Prof. UŚ Jan Ilczuk. Organizatorami Konkursu Wiedzy Technicznej byli również Pani Iwona Kantorysińska, dr Radosław Zachariasz, dr Dagmara Brzezińska, dr Beata Bruś, mgr Patryk Bal.

Otwarcie XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Otwarcie XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

W trakcie konkursowych zmagań Uczniów, ich Opiekunowie i Nauczyciele zostali zaproszeni, na krótką prezentację Jednostki oraz kierunku studiów Mechatronika, którą przedstawiła Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych Pani dr Joanna Korzekwa. Pokaz został zakończony oprowadzeniem gości po pracowniach dydaktyczno-naukowych Instytutu Technologii i Mechatroniki. Krótką prelekcję na temat prac wykonywanych w ramach praktycznych zajęć laboratoryjnych w Parku Technologicznym wygłosiła Pani dr Małgorzata Płońska. Informacji na temat pracy w Laboratorium Mikroskopii Skaningowej udzieliła Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska - kierownik zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki, natomiast po pracowniach dydaktyczno - naukowych znajdujących się w Zakładzie Technologii Warstw Powierzchniowych oprowadził i opowiedział Pan dr Marek Bara.

Spotkanie z Opiekunami i Nauczycielami

Dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania UCZNIOM, którzy tak licznie brali udział w zmaganiach konkursowych w XXI edycji Konkursu Wiedzy Technicznej. Równie serdeczne podziękowania Dyrekcja Instytutu kieruje również na ręce Organizatorów za wkład pracy włożony w przygotowanie Konkursu oraz dla Nauczycieli i Opiekunów za krzewienie idei zdrowej rywalizacji wśród Uczniów szkół średnich. Dziękujemy także pracownikom Instytutu Technologii i Mechatroniki za czas poświęcony naszym gościom w prezentacji naukowych i dydaktycznych pracowni w Jednostce.

Studia i praktyki za granicą - Erasmus+ 2017/2018

2017.03.21, SK

Studia i praktyki za granicą – Erasmus+ 2017/2018

Rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ trwa.

W ramach Erasmus+ można realizować:

  • część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
  • praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).

W roku akademickim 2017/2018 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2017 r. a 30.09.2018 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

  1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji:
  2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia studiów) lub zagraniczną instytucję (aby wyjechać na praktyki).
  3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział/Instytut.
  4. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line: , .
  5. Wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

Etap uczelniany XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

INFORMACJA o ETAPIE UCZELNIANYM
XXI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 23 marca 2017 r. o godz. 9.30 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się uczelniany etap XXI Konkursu Wiedzy Technicznej.

W uczelnianym etapie tegorocznej imprezy weźmie udział 79 uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, z 2 szkół z województwa małopolskiego, tj. z Olkusza i Oświęcimia oraz z 2 szkół z woj. podkarpackiego, tj. z Dębicy. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu został również zaproszony zwycięzca II Dąbrowskiego Konkursu Wiedzy Technicznej „KONTECH” Piotr Kowalczyk z Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Mimo iż, Piotr jest jeszcze uczniem gimnazjum, to w drodze wyjątku i w uznaniu dla Jego już dużej wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych, dana Mu będzie możliwość zmierzenia się z zagadnieniami o nieco większej skali trudności.

Celem Konkursu, cyklicznej imprezy, której początki sięgają 1997 roku jest promowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych szeroko rozumianej techniki i zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Pomysłodawca konkursu – prof. dr hab. Jan Ilczuk ma nadzieję, że młodzież przygotowując się do rozwiązywania konkursowych zadań, będzie baczniej obserwowała otaczający ją świat, a wszechobecna technika nie będzie miała dla nich żadnych tajemnic.

Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbył się na terenie szkół, miał za zadanie wyłonienie 3 osobowej reprezentacji danej placówki. To właśnie ci uczniowie przystąpią w dniu 23 marca br. do rozwiązywania zadań konkursowymi, których autorami są pracownicy Instytutu Technologii i Mechatroniki oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach.

Patronat nad XXI Konkursem Wiedzy Technicznej objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci Będzina - Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Współorganizatorem XXI Konkursu Wiedzy Technicznej jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu z Prezesem Zarządu - Panem Grzegorzem Dąbrowskim na czele.

W czasie, kiedy młodzież będzie zajęta rozwiązywaniem konkursowych zadań, ich nauczyciele wezmą udział w spotkaniu z kierownictwem Instytutu Technologii i Mechatroniki, w czasie którego zostaną zapoznani z aktualną ofertą dydaktyczną wydziału dotyczącą nie tylko kierunków studiów, ale również wykładów popularnonaukowych, pokazów i warsztatów przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkim uczestnikom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej życzymy, by rozwiązując konkursowe zadania czuli dumę z już posiadanej wiedzy i umiejętności. A jeśli nawet wśród konkursowych zadań znajdą coś co wykracza poza zakres przerobionego przez nich materiału, to niech będzie to dla nich zachętą do ciągłego kształcenia się i pogłębiania wiedzy, do pracy nad sobą. Niech swoją postawą potwierdzą prawdziwość słów Kurta Vonneguta, że ’Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszym'. Wszak jak powiedział Johann Wolfgang von Goethe „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”.

© 2015 ITiM