Wyświetlono tylko wiadomości z kluczem: Szkoły   Usuń klucz

Podpisanie umowy patronackiej

18 czerwca 2015 r. w gościnnych murach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach została podpisana umowa patronacka pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie reprezentowanym przez Dyrektor Szkoły mgr Bożenę Cholewę a Uniwersytetem Śląskim reprezentowanym przez Prorektora ds. Kształcenia i Studentów dr hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w ramach patronatu nad Szkołą. Jednostką realizującą umowę ze strony UŚ był Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, reprezentowany przez Dziekan Wydziału dr hab. prof. UŚ Danutę Stróż. Patronat ma na celu wzrost jakości kształcenia i przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki w Uniwersytecie Śląskim, udział młodzieży z ZST w Cieszynie w wykładach, warsztatach i spotkaniach z kadrą naukową i studentami wydziału, ma również służyć wypracowaniu innych form współpracy, które mogą być korzystne zarówno dla uczniów i nauczycieli z ZST w Cieszynie, jak i całej społeczności akademickiej WIiNoM.

Oprócz osób wymienionych powyżej, w spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Lilla Salachna – Brzoza, Naczelnik Wydziału Edukacji Maria Pindur, V-ce Dyrektor ZST Piotr Heller i nauczyciel – koordynator ds. umowy patronackiej Joanna Wojnar oraz 10-osobowa grupa uczniów z ZST, która w czasie spotkania przedstawiła krótką prezentację nt. historii szkoły. W spotkaniu wziął również udział – Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki WIiNoM dr hab. Dariusz Bochenek, V-ce Dyrektor ds. dydaktycznych tego Instytutu dr hab. Małgorzata Adamczyk–Habrajska oraz dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk, kierownik Zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki.

Po podpisaniu umowy i wręczeniu gościom pamiątkowych uniwersyteckich gadżetów, Dziekan Wydziału dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż zaprosiła zebranych do wysłuchania wykładu popularno-naukowego pt. „Mechatronika wczoraj, dziś, jutro”, który zaprezentowała dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska.

Obie strony porozumienia mają nadzieję, że nawiązana współpraca przyczyni się do popularyzacji kierunków kształcenia proponowanych zarówno przez ZST w Cieszynie, jak i WIiNoM w Katowicach.

Przed oficjalną uroczystością podpisania porozumienia, gościom z Cieszyna został pokazany nowoczesny budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – wspólna biblioteka dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego. Przewodnikiem gości z Cieszyna była Pani mgr Jadwiga Witek – rzecznik prasowy CINiBA w Katowicach.

Warsztaty: LabView, Autodesk 3DsMax

Zapraszamy

w dniach 8, 15 i 22 maja 2015 r.
młodzież szkól ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych:

LabView środowisko programistyczne jutra

i

Autodesk 3DsMax – potęga wizualizacji

Warsztaty - "LabView środowisko programistyczne jutra" - mają na celu zwróceniu uwagi uczestników na graficzne środowisko programistyczne LabView stworzone przez firmę National Instruments. Umożliwia ono szybkie i wygodne tworzenie wielu aplikacji, między innymi pozwalających na sterowanie systemami kontrolno-pomiarowymi, a także modelowanie obiektów i zjawisk.

Warto podkreślić jego prężny rozwój w ostatnich kilkunastu latach. Obecnie LabVIEW pozwala na tworzenie rozwiązań o bardzo różnych zastosowaniach – od programowania sterowników wbudowanych, po stacje pomiarowe z setkami kanałów. To właśnie środowisko LabView było wykorzystywane przez CERN i NASA do realizacji strony programistycznej największych inżynierskich wyzwań w historii ludzkości! W czasie zajęć omówione zostaną między innymi:

  • podstawy oprzyrządowania wirtualnego (przepływ danych, kontrolki interfejsu użytkownika),
  • system akwizycji danych (na przykładzie odczytu danych z termopar),
  • raportowanie i prezentacja wyników pomiarowych na urządzeniach przenośnych - smartfony i tablety.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy nauczą się praktycznej pracy z programem Autodesk 3Ds Max, jednym z najpopularniejszych programów do modelowania, tworzenia animacji i renderowania. Autodesk 3DsMax jest wykorzystywany w przemyśle filmowym, wizualizacji architektonicznej i produktowej. Na podkreślenie zasługuje jego szczególne miejsce w branży produkcji gier komputerowych i oprogramowania multimedialnego. Jest idealnym wyborem dla osoby potrzebującej wydajnego programu do modelowania, wizualizacji, renderingu oraz animacji 3D. To właśnie w tym programie pracują profesjonaliści z całego świata, tworząc wizualizacje, filmy czy grafikę 3D. Z jego pomocą powstała m. in. polska animacja pt. Katedra.

Zastosowania 3Ds Maxa są nieograniczone!

Uczestnicy zajęć warsztatowych poznają podstawowe funkcje tego programu i zdobędą wiedzę, która wystarczy do rozpoczęcia pracy nad własnymi projektami i jednocześnie będzie doskonałą podstawą do dalszego rozwijania umiejętności. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż uczniowie i studenci mogą korzystać z darmowej wersji edukacyjnej programu, udostępnianej przez firmę Autodesk.

Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy uczniów szkół średnich, podkreślając jednocześnie, że do uczestnictwa nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie ze środowiskiem LabView czy Autodesk 3DsMax. Mamy nadzieję, że warsztaty, które poprowadzą doświadczeni pracownicy naukowi Instytutu Technologii i Mechatroniki, udowodnią uczestnikom, że każdy może się nauczyć programowania w środowisku cenionym przez czołowe laboratoria naukowe Europy i Ameryki, a także tworzenia wizualizacji w oparciu o oprogramowanie stosowane w profesjonalnych pracowniach projektowych.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmuje sekretariat Zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki pod nr tel. 32 2691-887 lub na adres mailowy: iwona.kantorysinskaus.edu.pl. W jednej sesji warsztatowej trwającej 1,5 godz. mogą uczestniczyć grupy uczniów liczące do 30 osób, które ze względów organizacyjnych i możliwości technicznych pracowni komputerowych zostaną podzielone na dwie 15-o osobowe grupy. Pierwsza sesja zajęć rozpoczyna się o godzinie 1100.

Zaproszenie

Finał XIX Konkursu Wiedzy Technicznej

17 kwietnia 2015 roku dokładnie o godzinie 12 w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XIX Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. W przyszłości może to przyczynić się do dobrego wykształcenia nowej kadry technicznej, na którą wciąż rośnie zapotrzebowanie nie tylko na naszym krajowym rynku pracy. Konkurs Wiedzy Technicznej to również znakomity sposób dotarcia do szerokich rzesz młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru studiów. Prezentując interesującą ofertę edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów naszej uczelni, zachęcamy młodzież, by po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kontynuowała swoją edukację w Uniwersytecie Śląskim.

Patronami tegorocznej edycji Konkursu i fundatorami nagród jest wierne grono przyjaciół i sympatyków tej cyklicznej imprezy. Honorowe miejsce zajmują oczywiście Dostojni Patroni Konkursu, tj. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Prezydenci Sosnowca - Arkadiusz Chęciński, Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza i Będzina - Łukasz Komoniewski. Do grona patronów konkursu należy zaliczyć również od lat wspierającego nasze działania Pana Tadeusza Koczkowskiego, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz członków działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach Komisji Bezpieczeństwa Biznesu.

Tuż przed oficjalnym ogłoszeniem wyników XIX KWT zgromadzeni na uroczystości goście mogli się zrelaksować przy kojących uszy dźwiękach fletu. Dla uświetnienia naszej gali została bowiem zaproszona Pani Jolanta BARLIK, która prezentując popularne utwory muzyczne jeszcze bardziej podsyciła atmosferę oczekiwania na ogłoszenie zwycięzcy Konkursu.

Nagrodę dla zdobywcy pierwszego miejsca - Wojciecha WDOWIKA ucznia z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu ufundował Prezydent Miasta Będzina - Pan Łukasz Komoniewski. Zdobywca II miejsca Tomasz GOLIS z Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach otrzymał nagrodę ufundowaną przez Dyrektora Szkoły Języków Obcych Profi Lingua w Katowicach - Pana Roberta Rutę. Jest to semestralny kurs językowy. Laureatem III miejsca został Janusz Mikłuszka z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, który otrzymał nagrodę ufundowaną przez firmę ERA Sp. z o.o. w Chorzowie. Kolejne miejsca zajęli: Wojciech Magierowski ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach i Maciej Kleszcz z sosnowieckiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Laureatem miejsca piątego jest Jakub Kuś z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, który otrzymał nagrodę ufundowaną przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Dalsze miejsca zajęli ex aequo: Piotr Janczyk z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu i Mikołaj Grabara z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie. Dawid Sikora uczeń z II LO im. St. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej i Jan Błaszczyk z VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu to zdobywcy siódmego (ex aequo) miejsca w finale XIX KWT. Wśród nagrodzonych są dwaj kolejni uczniowie z LO w Olkuszu, tj. Szymon Gus i Kamil Sobolewski.

Wydziałowa Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 3 wyróżnienia dla następujących uczniów: Rafała Szczepanika i Dominika Skowrona z Technikum nr 4 w Bytomiu, a także dla Marcina Dudały z I LO im. M. Kopernika w Będzinie. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Posła na Sejm RP Jarosława Piętę otrzymała Karina Kędzia z II LO im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów wśród startujących w konkursie dziewcząt. Drobnymi upominkami i gadżetami uniwersyteckimi obdarowano uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, którzy wzięli udział w Konkursie Wiedzy Technicznej po raz pierwszy.

Dzięki wsparciu finansowemu Uczelnianej Organizacji ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, wręczono upominki dla 2 nauczycieli - Pani mgr Ewie Chałupskiej - nauczycielce fizyki z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu i Panu mgr Arturowi Trepce - nauczycielowi informatyki z I LO w Olkuszu. Pan mgr Artur Trepka - o czym z dumą pamiętamy, jest absolwentem kierunku Wychowanie Techniczne, który przez wiele lat funkcjonował na Wydziale Techniki (wcześniejsza nazwa dzisiejszego Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach). Wymienieni nauczyciele mogli poszczycić się tym, że laureatami XIX KWT zostali wszyscy 3 uczniowie reprezentujący ich szkoły.

My, jako organizatorzy Konkursu Wiedzy Technicznej głęboko wierzymy w to, że wiedza i doświadczenie, które młodzież zdobyła w czasie przygotowań do udziału w konkursowych zmaganiach, zaowocują dobrymi rezultatami w nauce, będą przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej a być może staną się nawet startem do rozpoczęcia kariery naukowej.

Laureatom XIX KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ życzymy, by nigdy nie opuszczał ich entuzjazm a wszelkie podejmowane działania pozwoliły czerpać z życia radość i satysfakcję.

Opuszczając gościnne mury Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach uczestnicy uroczystości – znamienici goście, patroni i sponsorzy Konkursu a także dyrektorzy i nauczyciele oraz młodzież biorąca udział w naszej imprezie wielokrotnie podkreślali znakomitą atmosferę panującą na naszym wydziale, bardzo dobrą organizację obydwu konkursowych etapów oraz zasadność organizowania tego typu konkursu w dobie dynamicznego rozwoju nauki i techniki.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do popularyzacji idei Konkursu Wiedzy Technicznej i wspierali organizatorów na każdym etapie realizacji naszej cyklicznej imprezy - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i mówimy DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Iwona Kantorysińska

Jan Ilczuk

Seminarium: Mechatronika w edukacji i przemyśle

Podczas Seminarium będą prezentowane między innymi stanowiska egzaminacyjne i dydaktyczne, opracowane i skonsultowane z nauczycielami o wieloletniej praktyce.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w seminarium prosimy o odesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

Karta zgłoszenia udziału w Seminarium

Przykład rozwiązania E.19

Seminarium: Mechatronika w edukacji i przemyśle

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w Instytucie Technologii i Mechatroniki odbędzie się:

DATA:23.04.2015
CZAS:1000-1500
MIEJSCE:Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Instytut Technologii i Mechatroniki

ul. Żytnia 12
41-200 Sosnowiec

Zapraszamy dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli mechatroniki, automatyki, elektroniki oraz wszystkich zainteresowanych tematyką mechatroniczną.


Liczba miejsc jest ograniczona.
Osoby zainteresowane proszone są o zapisy
w sekretariacie Instytutu Technologii i Mechatroniki.


PROGRAM SEMINARIUM

1000-1015Powitanie zebranych, rejestracja UŚ
1015-1030Otwarcie seminarium UŚ
1030-1100Siemens dla edukacji
1100-1130Mechatronika w praktyce- Firma elteko S.C.
1130-1200Potrzeby techniczne w edukacji- Piotr Migas
1200-1230Wymagania egzaminacyjne OKE
1230-1300Dyskusja

WARSZTATY

1315-1345Robotyka - Lego w edukacji x3- Firma AKTIN Sp. z o.o.
1345-1415Drukowanie 3D - zastosowanie w edukacji x3- Firma AKTIN Sp. z o.o.
1415-1445Urządzenia mechatroniczne w edukacji x3- Firma elteko S.C.

PATRONAT

POSTER - Seminarium - Mechatronika w edukacji i przemyśle

XIX edycja Konkursu Wiedzy Technicznej

Dnia 18 marca 2015 r. o godz. 900 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się uczelniany etap XIX Konkursu Wiedzy Technicznej.

W tegorocznym uczelnianym etapie konkursu weźmie udział 90 uczniów z 31 szkół ponadgimnazjalnych z 14 miast województwa śląskiego i z 1 szkoły z województwa małopolskiego, tj. z Olkusza. Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych szeroko rozumianą techniką i promowanie wśród młodego pokolenia Polaków korzyści płynących z wyboru przedmiotów ścisłych na egzaminach maturalnych. „Wierzę w to, że młodzież przygotowując się do rozwiązywania konkursowych zadań będzie doskonaliła swe umiejętności dostrzegania, obserwowania i analizowania zjawisk otaczającego nas świata a wszechobecna technika nie będzie miała dla nich żadnych tajemnic” - mówi pomysłodawca konkursu prof. dr hab. Jan Ilczuk.

Konkurs Wiedzy Technicznej to również doskonała możliwość dotarcia do uczniów stojących przed wyborem przyszłego kierunku studiów i zapoznania ich z bogatą ofertą edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. dr hab. Jan Ilczuk i jego współpracownicy, jak co roku, przygotowali zadania konkursowe w formie testów, wśród których królować będą pytania z matematyki, fizyki, informatyki i przedmiotów ogólnotechnicznych. Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbywał się na terenie szkół, miał za zadanie wyłonienie 3 osobowej reprezentacji danej placówki. Właśnie ci uczniowie przystąpią w dniu 18 marca br. do rozwiązywania zadań konkursowymi.

Patronat nad XIX Konkursem Wiedzy Technicznej objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Prezydenci Zagłębiowskich Miast – Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Będzina - Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Konkurs wspiera również Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego - Mieczysław T. Koczkowski i członkowie Komisji Bezpieczeństwa Biznesu przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz mgr Robert Ruta - Dyrektor Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua w Katowicach.

Uczestnikom Konkursu życzymy satysfakcji z podejmowanych działań, powodzenia w rozwiązywaniu konkursowych zagadnień oraz wielu sukcesów w dalszej drodze ku wiedzy – zdobywajcie ją z pasją!

XIX edycja Konkursu Wiedzy Technicznej

Aktualnie trwają prace organizacyjne związane z XIX edycją Konkursu Wiedzy Technicznej.

Pracownicy Instytutu Technologii i Mechatroniki sprawują opiekę merytoryczną nad KONKURSEM WIEDZY TECHNICZNEJ – cykliczną imprezą przeznaczoną dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego. Konkurs Wiedzy Technicznej, którego początki sięgają roku 1997, ma na celu popularyzację wiedzy technicznej oraz przybliżenie problemów współczesnej nauki i techniki młodemu pokoleniu Polaków. Pragnieniem dr hab. prof. UŚ Jana Ilczuka – pomysłodawcy tej imprezy było i wciąż jest również to, by zainspirować młodzież do doskonalenia umiejętności dostrzegania, analizowania i obserwowania zjawisk otaczającego ich świata, a także, poprzez zmagania konkursowe, zachęcenie tych najlepszych do podejmowania studiów wyższych na kierunkach kształcenia proponowanych przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach.

Dzięki staraniom Wydziałowej Komisji Konkursowej, działającej od lat w niezmienionym składzie: przewodniczący – dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk, zastępca przewodniczącego – dr Antoni Sznirch oraz sekretarz KWT Iwona Kantorysińska, z biegiem lat udało się zainteresować ideą konkursu coraz liczniejsze grono młodzieży nie tylko z miast Zagłębia Dąbrowskiego i wielu miast woj. śląskiego. I tak w roku 2008 do grona uczestników konkursu dołączyła młodzież z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego z Olkusza a w roku 2011 młodzież z Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. Rekordowa pod względem liczby szkół uczestniczących w konkursie była jego XIII edycja w roku 2009. Do udziału w konkursowych zmaganiach zgłosiły się aż 52 szkoły, w tym 31 szkół technicznych.

Ostatnia edycja Konkursu Wiedzy Technicznej, której uroczysty, bo 18-ty finał, odbył się w kwietniu 2014 roku, udowodnił, że podjęty wiele lat temu wysiłek opłacił się, i że warto było i wciąż jest podejmować nowe wyzwania, by młodzi ludzie nie czuli się wyalienowani w tym stechnicyzowanym świecie. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę z roli, jaką we współczesnym świecie odgrywa technosfera, czyli zbiór urządzeń technicznych otaczających nas z każdej strony i służących nam przy każdej okazji. Jakoś sobie radzimy z tymi wszystkimi nowinkami i postępem, który tak nieuchronnie pędzi do przodu. Nasz Konkurs od początku swojego istnienia miał na celu poszerzanie zainteresowań młodzieży z zakresu przedmiotów ścisłych, wychodząc z założenia, iż popularyzacja wiedzy technicznej jest potrzebna i niezwykle pożyteczna w codziennym życiu.

Organizatorzy są dumni z tego, że Konkurs Wiedzy Technicznej jest już stałą pozycją w corocznym kalendarzu ważnych regionalnych wydarzeń, przypominając całemu środowisku, że dbałość o dobre techniczne wykształcenie młodego pokolenia jest sprawą ogromnie ważną dla przyszłości naszej Ojczyzny.

© 2015 ITiM