Semestr zimowy 2017/2018 - plan zajęć

2017.09.28, SK

Pod adresem:

został opublikowany plan zajęć na semestr zimowy 2017/2018. Terminy konsultacji, dyżurów oraz innych zajęć, które mają być umieszczone w planie proszę o przesyłanie drogą mailową do planistów.

Wycieczka: Bitron

W dniach 12 i 19 maja 2017 odbyły się wycieczki studentów II i III roku do firmy Bitron w Sosnowcu.

Bitron to zintegrowane, najnowocześniejsze centrum tworzenia elektroniki w Turynie oraz wyspecjalizowane i zaawansowane technologicznie linie produkcyjne w Sosnowcu. Firma zajmuje się cyklem produkcyjnym począwszy od zaprojektowania wyrobu przez kompletację komponentów i montaż elektroniczny, aż po testowanie i zagadnienia logistyczne.

Do organizacji wycieczki przyczynili się: ze strony firmy Pani Anna Kroczek, a z ramienia uczelni dr Marek Bara oraz nasza studentka mgr Diana Szalbot.

Przed oprowadzeniem po hali studenci zostali wyposażeni w specjalne ubranie i obuwie ochronne oraz przeszli szkolenie BHP na terenie firmy. O pracy na stanowiskach roboczych w hali produkcyjnej opowiadał Pan Piotr Bizior, któremu serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszych studentów oraz przekazanie im cennych informacji na temat pracy w firmie Bitron.

Wykład: Instroduction to robotics, include mobile robotics

W dniu 21 czerwca 2017 w Instytucie Technologii i Mechatroniki gościł dr inż. Vladimir Bulej.

W ramach programu Erasmus + Staff mobility for teachning wygłosił wykład pt.: ”Instroduction to robotics, include mobile robotics”.

Wykład spotkał się z zainteresowaniem studentów II i III roku mechatroniki oraz pracowników Instytutu. Na spotkaniu rozmawiano również na temat możliwości studiowania naszych studentów w Uniwersytecie w Żylinie w ramach mobilności Erasmus+.

Dr Vladimir Bulej odwiedził również wszystkie pracownie Instytutu i zapoznał się z ofertą dydaktyczną przygotowaną dla studentów przyjeżdzających do Instytutu w ramach podpisanej umowy bilateralnej.

Serdecznie dziękujemy Doktorowi za odwiedziny i ciekawy wykład i zapraszamy ponownie!

Wykład: Szkła funkcjonalne i ich krystalizacja

Zapraszamy studentów oraz pracowników na wykład

Profesora Juliana Plewy

SZKŁA FUNKCJONALNE I ICH KRYSTALIZACJA

Termin: Poniedziałek 29.05.2017 Godzina: 11:30

Miejsce: Żytnia 12, sala nr 31

Wykład odbywać się będzie w ramach programu Erasmus+: Staff mobility for teaching.

13 Śląski Studencki Festiwal Nauki

W dniach od 9 do 11 maja 2017 roku odbył się 13 Śląski Studencki Festiwal Nauki. Festiwal organizowany był przez studentów pięciu śląskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych oraz Wyższej Szkoły Ochrony Pracy. Celem Festiwalu była integracja środowiska naukowego, jak również promocja nauki, techniki i sztuki.

11 maja 2017 r. na Rynku w Katowicach w ramach 13 Jarmarku Wiedzy Członkowie Koła Mikromechatroników – pod okiem opiekuna dr Jolanty Dzik – prezentowali swoje dokonania naukowe i pasje.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie na Jarmark Wiedzy i zainteresowanie naszym stoiskiem. Do zobaczenia za rok!

Życzenia na Wielkanoc 2017

2017.04.11, DB

Życzenia zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych wiarą i nadzieją budzącej się do życia wiosny
oraz pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym życzy

Dyrekcja Instytutu
Technologii i Mechatroniki

Finał XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

7 kwietnia 2017

W dniu 7 kwietnia 2017 roku punktualnie o godzinie 12 w nowoczesnej auli Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 8 rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej. Konkurs, który od lat wspierają kolejni Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i władze Samorządowe miast Zagłębia Dąbrowskiego i w tym roku był objęty patronatem JM Rektora UŚ prof. dra. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz Prezydentów Będzina – Łukasza Komoniewskiego i Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy. Warto podkreślić, iż współorganizatorem tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej była Agencja Rozwoju Lokalnego z Sosnowcu, która nie tylko użyczyła swojej auli na finałową uroczystość, ale była niezwykle pomocna na każdym etapie organizacji naszego przedsięwzięcia, a co najważniejsze ufundowała nagrodę dla zdobywcy I miejsca – był nim nowoczesny tablet.

Otwarcie uroczystości

Głównymi bohaterami uroczystości była oczywiście biorąca w konkursie młodzież z 22 szkół woj. śląskiego, z 2 szkół z woj. małopolskiego - z Olkusza i Oświęcimia i z 2 szkół z woj. podkarpackiego - z Dębicy. Młodzież przybyła na uroczystość ze swoimi opiekunami, którzy przygotowywali ich do konkursowych zmagań. Zanim jednak ogłoszono wyniki konkursu, Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Danuta Stróż oraz Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej Pan dr Antoni Sznirch – gospodarze konkursowej gali, powitali zebranych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych naszego regionu. Pana Prezydenta Zbigniewa Podrazę reprezentowała Pani Anna Zubko, która odczytała skierowany do uczestników konkursu list. Pan Prezydent ma nadzieję, że wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie przygotowań do udziału w zmaganiach konkursowych będą wykorzystywane przez młodych ludzi w przyszłości, zaowocują dobrym wyborem kierunku studiów, a w konsekwencji pozwolą zdobyć wymarzoną pracę. Prezydenta Będzina reprezentował Pan Roman Goczoł – Naczelnik Wydziału Edukacji. Wśród gości byli również Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Pan Tomasz Kamiński, Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Pani Monika Zając, dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusz Bochenek, dyrektor Instytutu Informatyki prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, Prodziekani Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach – Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska i Pan dr hab. Piotr Porwik. Konkurs od lat wspierają dobrym słowem i dobrymi radami emerytowani pracownicy WIiNoM – Pan prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka, dr Julian Dudek i dr Adam Józefów, którzy z satysfakcją przyjęli zaproszenie na uroczystość. W spotkaniu wziął także udział Pan Janusz Polak Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej - bliźniaczej imprezy promującej nauki techniczne wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy uroczystości

O historii i o dniu dzisiejszym Konkursu Wiedzy Technicznej opowiedział Honorowy Przewodniczący Konkursu Wiedzy Technicznej, jego pomysłodawca, Pan prof. dr hab. Jan Ilczuk. Profesor z zadowoleniem podkreślił, że mimo przejścia na emeryturę, Jego najbliżsi współpracownicy kontynuują Jego dzieło, przekazując ideę konkursu kolejnym rocznikom uczniów.

Zanim przystąpiono do ogłoszenia wyników konkursu, słowa podziękowania skierowano do nauczycieli, którzy pomogli w formułowaniu pytań konkursowych. Wyrazy wdzięczności wraz z upominkami odebrały Panie – mgr Sylwia Knapik-Siemońska z Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, Pani mgr Wioleta Musiał z Zespołu Szkół Techniczo – Usługowych w Będzinie oraz Pani mgr Anna Borgieł-Wodzicka z IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, która nie tylko przygotowała zadania z zakresu matematyki, ale również sprawdziła wszystkie prace konkursowe – 76! pochylając się z uwagą nad każdym zadaniem.

Przed przystąpieniem do odczytania nazwisk laureatów XXI KWT Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej dr A. Sznirch poinformował, że zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2017 r. wszystkim laureatom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej przysługuje prawo ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2017/18 bez postępowania rekrutacyjnego. Super sprawa – indeks jeszcze przed maturą! Szczęściarzami, którzy to uzyskali są – zaczynając od końca: Piotr Nowak z II LO im. Cz. Miłosza w Jaworznie, Andrzej Deja z I LO im. M. Kopernika w Będzinie, Bartłomiej Czyż i Przemysław Wewiór z TZN-u w Częstochowie, Sławomir Krzykała z ZSTiO nr 3 w Chorzowie, Artur Cyba z I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, Mateusz Wróblewski z sosnowieckiego „Elektronika” oraz Adam Szreter z Uniwersyteckiego I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie. Zdobywcami trzech pierwszych miejsc zostali – miejsce trzecieBartłomiej Trojnar z Zespołu szkól Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, miejsce drugie Łukasz Witkowski z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej i miejsce pierwsze Sebastian Krajewski z I LO im. M. Kopernika w Będzinie.

Zdobywca pierwszego miejsca

Wyróżnione osoby

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Piotr Kowalczyk z Gimnazjum Nr 3 w Dąbrowie Górniczej – najmłodszy uczestnik Konkursu Wiedzy Technicznej. Piotr wygrywając konkurs „KONTECH” organizowany przez Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej dla młodzieży gimnazjalnej, otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie przeznaczonym dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i zdaniem Profesora Ilczuka poradził sobie nad wyraz dobrze, plasując się mniej więcej w połowie stawki -biorąc pod uwagę 76 uczestników XXI KWT.

Dzięki wsparciu finansowemu Uczelnianej Organizacji ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, wręczono upominki dla nauczycieli, którzy nie tylko promują idee konkursu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale których 2 z 3 uczniów reprezentujących szkołę zostało laureatami XXI KWT. Gratulując wyróżnionym nauczycielom, tj. mgr Iwonie Kawiak z I LO im. M. Kopernika w Będzinie, mgr inż. Bartoszowi Jędrzejczakowi z ZSEiI w Sosnowcu mgr i mgr Robertowi Bąbce z TZN-u w Częstochowie chcieliśmy podkreślić, że za każdym sukcesem ucznia stoi konkretny nauczyciel, który dzięki swojej pracy i własnym zainteresowaniom przyczynia się do sukcesu swoich podopiecznych.

Zamykając oficjalnie to niezwykle udane spotkanie dr Antoni Sznirch podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej i zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek oraz prywatne rozmowy przy słodkim, i nie tylko, co nieco.

W historii każdej szkoły, firmy, instytucji są takie wydarzenia, które trwale wpisują się w księgę jej dziejów. Takim wydarzeniem dla Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach jest niewątpliwie KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ.

Zatem, do zobaczenia za rok, być może w gronie nowych sympatyków i fanów techniki!

Iwona Kantorysińska

Sekretarz XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

II Dzień Akademicki

2017.04.10, JDz

II Dzień Akademicki

W środę 5 kwietnia 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbył się II Dzień Akademicki. Uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni z województwa śląskiego oraz wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli akademickich.

WIiNoM był reprezentowany przez liczną grupę studentów – członków Koła Mikromechatroników wraz z opiekunem - Panią dr Jolantą Dzik i Prodziekan ds. Dydaktycznych Kierunków Mechatronika i Inżynieria Materiałowa – Panią dr hab. Małgorzatę Adamczyk-Habrajską.

Pani Prodziekan szczegółowo zaprezentowała ofertę edukacyjną na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

W ramach zajęć panelowych odbyły się:

  • wykład pt. „Mechatronika wczoraj, dziś i jutro”, prowadzony przez dr hab. Małgorzatę Adamczyk-Habrajską, w ramach którego przedstawiła dokonania związane z nowymi technologiami z zakresu mechaniki, elektroniki i automatyki, informatyki i mechatroniki,
  • prezentacje prac inżynierskich studentów kierunku Mechatronika, m.in. model bramy przesuwnej w skali 1:24 z wykorzystaniem sterownika PLC, makieta parkingu wielopoziomowego oraz mini robota mobilnego podążającego za sygnałem zewnętrznym.

Studenci zaprezentowali również lot bezzałogową jednostką latającą, wyposażoną w cztery silniki bezszczotkowe z łopatami z włókna węglowego i kontroler lotu opartym na mikrokontrolerze ATMEga 2560. Prezentowany dron jest efektem końcowym pracy inżynierskiej studenta kierunku Mechatronika.

Mamy nadzieje, że spotkanie w ramach Dni Akademickich przyczyni się do zwiększenia zainteresowania młodzieży kształceniem na kierunku Mechatronika.

Finał XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

FINAŁ XXI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 7 kwietnia 2017 roku dokładnie o godzinie 12 w Sali konferencyjnej sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego rozpocznie się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. Konkurs Wiedzy Technicznej to również znakomity sposób dotarcia do młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru studiów. Prezentując interesującą ofertę edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów naszej uczelni, zachęcamy młodzież, by po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kontynuowała swoją edukację w Uniwersytecie Śląskim.

Patronami tegorocznej edycji Konkursu i fundatorami nagród jest wierne grono przyjaciół i sympatyków tej cyklicznej imprezy. Honorowe miejsce zajmują oczywiście Dostojni Patroni Konkursu, tj. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci - Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza i Będzina - Łukasz Komoniewski. Współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, która jest fundatorem nagrody dla zwycięzcy konkursu. Wspiera nas również Uczelniana Organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działająca w Uniwersytecie Śląskim z Panią Prezes Anetą Trojanowską na czele a także władze Wydziału, reprezentowane przez Panią Dziekan dr hab. Danutę Stróż i Pana Dyrektora Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusza Bochenka.

Ogłoszenie wyników już wkrótce!

9 Chorzowski Festiwal Nauki

IX Chorzowski Festiwal Nauki

Studenci z Koła Naukowego Mikromechatroników działającego przy Instytucie Technologii i Mechatroniki w dniu 28 marca 2017 roku wzięli udział w spotkaniach z Nauką i Techniką, organizowanych podczas IX Chorzowskiego Festiwalu Nauki. W ramach festiwalu odbyły się m. in. warsztaty dziennikarskie, matematyczne, chemiczne, pokaz urządzeń i modeli oraz zajęcia w Parku Śląskim.

Festiwal skierowany był do osób zainteresowanych osiągnięciami naukowymi i technicznymi. Studenci kierunku Mechatronika wykazali się inicjatywą godną pochwały i zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe, a także wzięli czynny udział w przedstawieniu oferty edukacyjnej kierunku. Członkowie Koła Naukowego Mikromechatroników Panowie: Wojciech Woźniak, Krzysztof Piórkowski, Jakub Socha, Adrian Widz i Krzysztof Kowalczyk, pod czujnym okiem opiekuna koła Pani dr Jolanty Dzik, przedstawili prace dyplomowe naszych absolwentów: model automatycznej bramy przesuwnej wraz z oprogramowaniem sterującym oraz model wielopoziomowego zautomatyzowanego parkingu podziemnego.

Dr inż. Lucjan Kozielski i dr Przemysław Niemiec przedstawili prezentacje na temat podstaw współczesnej robotyki i nowoczesnych materiałów ceramicznych dla mikromechatroniki.

Mamy nadzieje, że popularyzacja nauki i zagadnień technicznych przyczyni się do zwiększenia zainteresowania młodzieży kształceniem na kierunkach Mechatronika w Uniwersytecie Śląskim.

Dyrekcja Instytutu Technologii i Mechatroniki składa serdeczne podziękowania dla zaangażowanych Pracowników, a szczególnie dla studentów Studenckiego Koła Mikromechatroników za czynny udział i promowanie kierunku Mechatronika.

© 2015 ITiM