Spotkanie: Johnson Electric

W dniu 10 marca 2017r. w siedzibie Instytutu Technologii i Mechatroniki odbyło się spotkanie studentów II i III roku kierunku Mechatroniki z przedstawicielami firmy Johnson Electric.

Dyrektor ds. Zarządzania Strategicznego i Industrializacji Procesów dla IPG Europa Pan mgr inż. Michał Bijan przedstawił możliwości zawodowego rozwoju dla studentów kierunku Mechatronika, które oferuje firma Johnson Electric. Oferta skierowana do studentów jest wynikiem rozszerzającej się współpracy firmy Johnson Electric z Instytutem Technologii i Mechatroniki w ramach podpisanej umowy partnerskiej.

Działania podejmowane w ramach współpracy dążą do wprowadzenia nowatorskiego rozwiązania synergicznego połączenia zdobytej wiedzy inżynierskiej na uczelni z jej praktycznym wykorzystaniem w pracy zawodowej, które miałoby polegać na umożliwieniu bezpośredniego kontaktu studentom kierunku Mechatronika z przemysłem reprezentowanym przez firmę Johnson Electric, już od początku cyklu nauczania.

Dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania Dyrektorowi ds. Zarządzania Strategicznego i Industrializacji Procesów dla IPG Europa Panu mgr inż. Michałowi Bijan oraz Pani Magdalenie Ogrodowczyk, Panu Markowi Barze i Pani Jolancie Dzik za zaangażowanie w rozwój współpracy pomiędzy Firmą Johnson Electric i Instytutem Technologii i Mechatroniki, studentom zaś życzy owocnego współdziałania i wszechstronnego rozwoju osobistego!

Seminarium

Instytut Technologii i Mechatroniki
zaprasza na seminarium

na którym dr Beata Wodecka-Duś wygłosi referat nt.:

„Właściwości perowskitowej ceramiki ferroelektrycznej
na bazie tytanianu baru”

Seminarium odbędzie się w dniu 14.03.2017r. (wtorek) o godz. 1200 w sali RW/50 w budynku przy ul. Żytniej 12.

Tematyka dot. pracy habilitacyjnej.

XXXVIII ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW

23 stycznia 2017r. w Zakładzie Technologii Warstw Powierzchniowych ITiM odbyło się:

XXXVIII ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW

Otwarcie Seminarium przez Kierownika ZTWP dr. hab. Władysława Skonecznego

Wystąpienie dr. inż. Piotra Dudy z Instytutu Informatyki UŚ

Prezentacja MESco - ANSYS

dr Adrian Barylski - Instytut Nauki o Materiałach UŚ

Prezes Oddziału Śląskiego PTT - prof. dr hab. Andrzej Posmyk - Politechnika Śląska, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych

Baza wydawnictwa Inderscience

Wydawnictwo Inderscience udostępniło bezpłatnie na 60 dni swoją bazę danych.

Koncert Noworoczny: Chorzów odczarowany...

Spotkanie partnerskie

W dniu 05 stycznia 2017 w siedzibie Instytutu Technologii i Mechatroniki przy ulicy Żytniej 12 odbyło się spotkanie partnerskie z przedstawicielami Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie reprezentowanego przez Panią Dyrektor mgr Bożenę Cholewę i Pana mgr inż. Grzegorza Grzędę.

Na spotkaniu uszczegółowiono wolę Stron w ramach podpisanej umowy partnerskiej w dniu 18.06.2015 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Zespołem Szkół Technicznych w Cieszynie. W trakcie spotkania zaprezentowano przedstawicielom ZSZT laboratoria i pracownie jakimi dysponuje ITiM oraz omówiono kwestię przeprowadzenia dla młodzieży I, II, III, IV klas ZSZT warsztatów i wykładów przez pracowników Instytutu Technologii i Mechatroniki w Sosnowcu.

XXXVIII ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW

Uniwersytet Śląski
Instytut Technologii i Mechatroniki
i
Polskie Towarzystwo Tribologiczne Oddział Śląski
zapraszają na

XXXVIII ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW

które odbędzie się
w dniu
23 stycznia (poniedziałek) 2017, godz. 1100
w Instytucie Technologii i Mechatroniki Uniwersytetu Śląskiego
41-200 SOSNOWIEC, ul. Żytnia 10, Sala 408

W ramach Seminarium zostaną wygłoszone referaty:

Powłoki dla tribologii,
dr hab. Władysław Skoneczny, Kierownik Zakładu Technologii Warstw Powierzchniowych, Instytut Technologii i Mechatroniki

ANSYS Academic Research Mechanical w strefie tarcia,
Jacek Maj MESCO Tarnowskie Góry

Charakterystyki tribologiczne i mikromechaniczne materiałów węglowych przeznaczonych na płatki zastawek serca,
dr inż. Piotr Duda, Kierownik Wydziałowego Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki

Właściwości mechaniczne i tribologiczne kompozytów grafit-PTFE napromieniowanych strumieniem elektronów,
dr Adrian Barylski, Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski

Wycieczka: Roca

Roca

W dniu 12 grudnia 2016 r. studenci II roku Mechatroniki 1 st., z opiekunami Panią dr Beatą Wodecką-Duś oraz dr Ewą Ćwikiel, wzięli udział w wycieczce technologicznej do fabryki Roca Polska Sp. z o.o. Mieści się ona w Gliwicach i jest jedną z 72 fabryk na świecie tej marki, a ich produkty można znaleźć na czterech kontynentach i w 135 krajach.

Całość zaczęła się od prezentacji multimedialnej, na której została przedstawiona historia firmy Roca, pozycja firmy na świecie i w Polsce oraz pokaz szerokiej gamy wyrobów. Następnie rozpoczęło się zwiedzanie hali produkcyjnej zarówno w starej, jak i nowej część fabryki po rozbudowie. Studenci zobaczyli oraz zapoznali się z całym cyklem produkcyjnym ceramiki sanitarnej od magazynu surowców, poprzez mielenie, formowanie, spiekanie, szkliwienie, na kontroli jakości kończąc. Następnie nasza grupa miała możliwość obejrzenia ekspozycji z szeroką gamą produktów.

Możliwość zobaczenia rzeczywistego procesu produkcyjnego w jednej z najnowocześniejszych fabryk ceramiki sanitarnej było cennym uzupełnieniem wiadomości teoretycznych będących przedmiotem wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych z Inżynierii Wytwarzania.

Rada Instytutu

Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki Dr hab. Dariusz Bochenek informuje, że najbliższe posiedzenie

Rady Instytutu Technologii i Mechatroniki

odbędzie się w dniu 12.12.2016r. (PONIEDZIAŁEK)
o godz. 1300 w sali 26 przy ul. Żytniej 12

Robot Studio Challenge 2017

Robot Studio Challenge 2017

ABB ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową zrobioną w RobotStudio (budowa stanowiska montażowego przy użyciu conajmniej 6 robotów).

© 2015 ITiM