Wstecz  

Dofinansowanie wypoczynku letniego

2015.05.15, SK

Na stronie internetowej w zakładce: został umieszczony komunikat dotyczący dofinansowania wypoczynku letniego tzw. "wczasów pod gruszą" w roku 2015.