Wstecz  

XIX edycja Konkursu Wiedzy Technicznej

2015.03.06, IK

Aktualnie trwają prace organizacyjne związane z XIX edycją Konkursu Wiedzy Technicznej.

Pracownicy Instytutu Technologii i Mechatroniki sprawują opiekę merytoryczną nad KONKURSEM WIEDZY TECHNICZNEJ – cykliczną imprezą przeznaczoną dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego. Konkurs Wiedzy Technicznej, którego początki sięgają roku 1997, ma na celu popularyzację wiedzy technicznej oraz przybliżenie problemów współczesnej nauki i techniki młodemu pokoleniu Polaków. Pragnieniem dr hab. prof. UŚ Jana Ilczuka – pomysłodawcy tej imprezy było i wciąż jest również to, by zainspirować młodzież do doskonalenia umiejętności dostrzegania, analizowania i obserwowania zjawisk otaczającego ich świata, a także, poprzez zmagania konkursowe, zachęcenie tych najlepszych do podejmowania studiów wyższych na kierunkach kształcenia proponowanych przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach.

Dzięki staraniom Wydziałowej Komisji Konkursowej, działającej od lat w niezmienionym składzie: przewodniczący – dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk, zastępca przewodniczącego – dr Antoni Sznirch oraz sekretarz KWT Iwona Kantorysińska, z biegiem lat udało się zainteresować ideą konkursu coraz liczniejsze grono młodzieży nie tylko z miast Zagłębia Dąbrowskiego i wielu miast woj. śląskiego. I tak w roku 2008 do grona uczestników konkursu dołączyła młodzież z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego z Olkusza a w roku 2011 młodzież z Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. Rekordowa pod względem liczby szkół uczestniczących w konkursie była jego XIII edycja w roku 2009. Do udziału w konkursowych zmaganiach zgłosiły się aż 52 szkoły, w tym 31 szkół technicznych.

Ostatnia edycja Konkursu Wiedzy Technicznej, której uroczysty, bo 18-ty finał, odbył się w kwietniu 2014 roku, udowodnił, że podjęty wiele lat temu wysiłek opłacił się, i że warto było i wciąż jest podejmować nowe wyzwania, by młodzi ludzie nie czuli się wyalienowani w tym stechnicyzowanym świecie. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę z roli, jaką we współczesnym świecie odgrywa technosfera, czyli zbiór urządzeń technicznych otaczających nas z każdej strony i służących nam przy każdej okazji. Jakoś sobie radzimy z tymi wszystkimi nowinkami i postępem, który tak nieuchronnie pędzi do przodu. Nasz Konkurs od początku swojego istnienia miał na celu poszerzanie zainteresowań młodzieży z zakresu przedmiotów ścisłych, wychodząc z założenia, iż popularyzacja wiedzy technicznej jest potrzebna i niezwykle pożyteczna w codziennym życiu.

Organizatorzy są dumni z tego, że Konkurs Wiedzy Technicznej jest już stałą pozycją w corocznym kalendarzu ważnych regionalnych wydarzeń, przypominając całemu środowisku, że dbałość o dobre techniczne wykształcenie młodego pokolenia jest sprawą ogromnie ważną dla przyszłości naszej Ojczyzny.