Wstecz  

ERASMUS+ 2015/2016

2015.06.18, JK

ERASMUS+

Wzorem lat ubiegłych, w roku akademickim 2015/2016, w ramach programu Erasmus+ dostępne będą dwa typy wyjazdów pracowników UŚ za granicę.

Wyjazdy w celu uczestnictwa w szkoleniu (STT) dotyczą zarówno pracowników akademickich jak i pozostałych pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy etap kwalifikacji odbywa się na szczeblu Wydziału (data przeprowadzenia kwalifikacji zostanie podana do wiadomości drogą mailową w późniejszym terminie). Wyniki kwalifikacji przekazywane są do Działu Współpracy z Zagranicą w terminie do 30.09.2015r. Podstawą kwalifikacji jest Indywidualny Program Szkolenia. Natomiast organizacją przyjmującą może być instytucja szkolnictwa wyższego jak i publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy. Dofinansowanie dotyczy maksymalnie 5 dni, w tym mogą być przewidziane maksymalnie 2 dni na podróż.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) dotyczą pracowników akademickich. Kwalifikacja odbywa się wyłącznie na szczeblu Wydziału (data przeprowadzenia kwalifikacji zostanie podana do wiadomości drogą mailową w późniejszym terminie). Wyniki kwalifikacji przekazywane są do Działu Współpracy z Zagranicą w terminie do 31.10.2015r. W roku akademickim 2015/2016 Wydziałowi Informatyki i Nauki o Materiałach zostało przyznanych 8 miejsc wyjazdowych. Podstawą kwalifikacji jest Indywidualny Program Nauczania. Natomiast organizacją przyjmującą musi być uczelnia, z którą jednostka ma podpisaną umowę bilateralną.

W przypadku Instytutu Technologii i Mechatroniki są to uczelnie:

W przypadku Instytutu Nauki o Materiałach są to uczelnie:

Dofinansowanie dotyczy maksymalnie 5 dni, w tym mogą być przewidziane maksymalnie 2 dni na podróż. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi w załączniku oraz do skorzystania z oferty programu Erasmus+. W razie pytań/wątpliwości proszę o kontakt drogą mailową. Korzystanie z oferty Erasmus jest bardzo istotne i cenne dla naszych Instytutów jak i dla pracowników.

dr Joanna Korzekwa

2015/ERASMUS_plus_201516_STA.pdf

2015/ERASMUS_plus_201516_STT.pdf

2015/Deklaracja_ERASMUS_plus_201516_STA.docx

2015/Deklaracja_ERASMUS_plus_201516_STT.doc