Wstecz  

ERASMUS+ KA107

2015.12.11, JK

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

W roku 2016, w programie Erasmus+ kontynuowana będzie Key Action 107 (KA107), czyli mobilność edukacyjna (wymiana studentów w celu realizacji części studiów oraz wymiana dydaktyczna i szkoleniowa pracowników) z instytucjami z państw partnerskich (Partner Countries) tzn. krajów dotychczas nieuczestniczących w programie Erasmus+.

Termin składania kolejnych wniosków projektowych KA107 dla roku akademickiego 2016/2017 dla Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.

Do 31 stycznia 2016 roku do koordynatora w Instytucie:

  • dr Joanna Korzekwa joanna.korzekwaus.edu.pl - Instytut Technologii i Mechatroniki i Instytut Nauki o Materiałach
  • dr Beata Zielosko beata.zieloskous.edu.pl - Instytut Informatyki

Początkiem lutego odbędzie się spotkanie Komisji Wydziałowej celem rekrutacji osób aplikujących do KA107.

W przypadku chęci wyjazdu do Instytucji, z którą Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach nie ma jeszcze podpisanej umowy dwustronnej, prosi się o zgłoszenie woli współpracy najpóźniej do 8.01.2016 r. do koordynatorów Instytutowych, którzy chętnie pomogą w załatwieniu spraw formalnych.

Więcej informacji:

2015/Rekrutacja_KA107.pdf

2015/Erasmus_wspolpraca_z_krajami_partnerskimi_-_konkurs_2016r.pdf