Wstecz  

Stypendia programu ERASMUS+ KA107

2016.03.11, JK

Stypendia programu ERASMUS+ KA107

  • Jesteś studentem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach?
  • Jesteś zainteresowany wyjazdem stypendialnym/ praktyką
    w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus +KA103?

Informacje

Terminy rekrutacji

Do 15 kwietnia 2016 złóż on-line obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim:

Formularz aplikacyjny wraz ze średnią ocen za ostatni rok/semestr akademicki, potwierdzoną przez dziekanat oraz potwierdzenie znajomości języka obcego (kopię /oryginał do wglądu/, np.: oceny z egzaminu maturalnego, oceny z modułu, świadectwa lub certyfikaty), w formie papierowej lub skany dokumentów przekaż do koordynatorów jednostki:

  • dr Joanna Korzekwa joanna.korzekwaus.edu.pl - Instytut Technologii i Mechatroniki i Instytut Nauki o Materiałach
  • dr Beata Zielosko beata.zieloskous.edu.pl - Instytut Informatyki

również do 15 kwiatnia 2016!!!

W kwietniu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi analizę dokumentów aplikacyjnych oraz powiadomi aplikujących studentów o wynikach spotkania Komisji.

2016/039_prezentacja_Erasmus_2016_2017.pdf