Wstecz  

Przerwy w dostępie do sieci komputerowej i usług sieciowych

2016.04.25, SK

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniach 29.04 - 04.05 prac modernizacyjnych w obrębie centralnej infrastruktury sieciowej i serwerowej uczelni mogą występować przerwy w dostępnie do sieci komputerowej i usług sieciowych. Ograniczenia w dostępnie obejmą:

  • przerwy w komunikacji z siecią USNET i Internet,
  • przerwy w dostępie do Poczty UŚ i stron w domenie uczelni,
  • przerwy w dostępie do systemu USOS, USOSWeb, UL oraz APD,
  • przerwy w dostępie do platformy nauczania na odległość,
  • przerwy w dostępie do innych usług działów DPISWWW, DPiSWWW, CKO, DIOTS.