Wstecz  

Terminy zebrań wyborczych

2016.05.15, SK

Terminy zebrań wyborczych

kadencja 2016-2020

14 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 w sali nr 48 przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu

zwołuje się zebranie pracowników Instytutu Technologii i Mechatroniki nie będących nauczycielami akademickimi.

Przedmiotem zebrania będą wybory przedstawiciela dla tej grupy społeczności Uniwersytetu do Rady Instytutu Technologii i Mechatroniki.

14 czerwca 2016 r. o godzinie 12.00 w sali nr 48 przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu

zwołuje się wyborcze zebranie Rady Instytutu Technologii i Mechatroniki.

Przedmiotem zebrania będzie wybór dyrektora instytutu i ewentualnie jego zastępców.

14 czerwca 2016 r. o godzinie 14.00 w sali nr 48 przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu

zwołuje się zebranie nauczycieli akademickich Instytutu Technologii i Mechatroniki nie posiadających tytułu naukowego ani stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Przedmiotem zebrania będą wybory przedstawicieli dla tej grupy społeczności Uniwersytetu do Rady Instytutu Technologii i Mechatroniki. Zebranie dojdzie do skutku jeżeli wcześniej mandat przedstawiciela nie zostanie wykorzystany w wyborach zastępców Dyrektora instytutu.

Zarządzenia nr 6,8,12/2016 Przewodniczącego WKW