Wstecz  

XII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

2016.06.16, IK

W dniach 30 maja - 1 czerwca 2016 r. w Szklarskiej Porębie odbywał się XII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, którego organizatorem było Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

Do udziału w obradach zostali zaproszeni wybitni naukowcy, praktycy i eksperci, przedstawiciele państwowych urzędów centralnych, w tym m.in.: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Patentowego, Komendy Głównej Policji i Straży Granicznej. Instytut Technologii i Mechatroniki WIiNoM reprezentował dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk, który specjalnie na Kongres przygotował referat pt. „Fale elektromagnetyczne czynnikiem ochrony bezpieczeństwa informacji niejawnych i biznesowych”.

W czasie obrad Kongresu poruszano tematykę aktualnych zagrożeń terrorystycznych i obcych służb specjalnych w kontekście ostatnich zamachów terrorystycznych mogących rzutować na przebieg Światowych Dni Młodzieży i szczyt NATO oraz nasze bezpieczeństwo narodowe. Omówiono również, w związku z reformą europejskiego prawa ochrony danych osobowych, najważniejsze zmiany, w tym możliwość nakładania dotkliwych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków przewidzianych przepisami prawa a także zagadnienia budzące wiele kontrowersji w praktyce, w tym stosowanie monitoringu wizyjnego, funkcjonowanie poczty elektronicznej, aktywności pracowniczej w Internecie, naszej geolokalizacji i kontroli bilingów.

Ważnym wydarzenie Kongresu było wręczenie SZABLI OFICERSKICH osobom, którym przyznano tytuł Lidera Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Jedną z wyróżnionych osób był Pan dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk.

Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze!