Wstecz  

Etap uczelniany XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

2017.03.21, IK

INFORMACJA o ETAPIE UCZELNIANYM
XXI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 23 marca 2017 r. o godz. 9.30 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się uczelniany etap XXI Konkursu Wiedzy Technicznej.

W uczelnianym etapie tegorocznej imprezy weźmie udział 79 uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, z 2 szkół z województwa małopolskiego, tj. z Olkusza i Oświęcimia oraz z 2 szkół z woj. podkarpackiego, tj. z Dębicy. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu został również zaproszony zwycięzca II Dąbrowskiego Konkursu Wiedzy Technicznej „KONTECH” Piotr Kowalczyk z Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Mimo iż, Piotr jest jeszcze uczniem gimnazjum, to w drodze wyjątku i w uznaniu dla Jego już dużej wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych, dana Mu będzie możliwość zmierzenia się z zagadnieniami o nieco większej skali trudności.

Celem Konkursu, cyklicznej imprezy, której początki sięgają 1997 roku jest promowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych szeroko rozumianej techniki i zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Pomysłodawca konkursu – prof. dr hab. Jan Ilczuk ma nadzieję, że młodzież przygotowując się do rozwiązywania konkursowych zadań, będzie baczniej obserwowała otaczający ją świat, a wszechobecna technika nie będzie miała dla nich żadnych tajemnic.

Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbył się na terenie szkół, miał za zadanie wyłonienie 3 osobowej reprezentacji danej placówki. To właśnie ci uczniowie przystąpią w dniu 23 marca br. do rozwiązywania zadań konkursowymi, których autorami są pracownicy Instytutu Technologii i Mechatroniki oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach.

Patronat nad XXI Konkursem Wiedzy Technicznej objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci Będzina - Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Współorganizatorem XXI Konkursu Wiedzy Technicznej jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu z Prezesem Zarządu - Panem Grzegorzem Dąbrowskim na czele.

W czasie, kiedy młodzież będzie zajęta rozwiązywaniem konkursowych zadań, ich nauczyciele wezmą udział w spotkaniu z kierownictwem Instytutu Technologii i Mechatroniki, w czasie którego zostaną zapoznani z aktualną ofertą dydaktyczną wydziału dotyczącą nie tylko kierunków studiów, ale również wykładów popularnonaukowych, pokazów i warsztatów przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkim uczestnikom XXI Konkursu Wiedzy Technicznej życzymy, by rozwiązując konkursowe zadania czuli dumę z już posiadanej wiedzy i umiejętności. A jeśli nawet wśród konkursowych zadań znajdą coś co wykracza poza zakres przerobionego przez nich materiału, to niech będzie to dla nich zachętą do ciągłego kształcenia się i pogłębiania wiedzy, do pracy nad sobą. Niech swoją postawą potwierdzą prawdziwość słów Kurta Vonneguta, że ’Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszym'. Wszak jak powiedział Johann Wolfgang von Goethe „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”.