Wstecz  

Etap uczelniany XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

2017.03.24, DB

Uczestnicy XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

W dniu 23 marca 2017 roku w siedzibie Instytutu Technologii i Mechatroniki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach odbył się XXI Konkurs Wiedzy Technicznej. Otwarcia konkursu dokonała Pani Dziekan Wydziału dr hab. Danuta Stróż. Inicjatywę Konkursu rozpoczął 21 lat temu dr hab. Prof. UŚ Jan Ilczuk, który nadal czynnie wspiera ideę współzawodnictwa uczniów szkół średnich w ogólnotechnicznych zmaganiach konkursowych. W tym roku funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej pełni dr Antoni Sznirch, a honorowym Przewodniczącym Konkursu Wiedzy Technicznej został dr hab. Prof. UŚ Jan Ilczuk. Organizatorami Konkursu Wiedzy Technicznej byli również Pani Iwona Kantorysińska, dr Radosław Zachariasz, dr Dagmara Brzezińska, dr Beata Bruś, mgr Patryk Bal.

Otwarcie XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

Otwarcie XXI Konkursu Wiedzy Technicznej

W trakcie konkursowych zmagań Uczniów, ich Opiekunowie i Nauczyciele zostali zaproszeni, na krótką prezentację Jednostki oraz kierunku studiów Mechatronika, którą przedstawiła Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych Pani dr Joanna Korzekwa. Pokaz został zakończony oprowadzeniem gości po pracowniach dydaktyczno-naukowych Instytutu Technologii i Mechatroniki. Krótką prelekcję na temat prac wykonywanych w ramach praktycznych zajęć laboratoryjnych w Parku Technologicznym wygłosiła Pani dr Małgorzata Płońska. Informacji na temat pracy w Laboratorium Mikroskopii Skaningowej udzieliła Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska - kierownik zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki, natomiast po pracowniach dydaktyczno - naukowych znajdujących się w Zakładzie Technologii Warstw Powierzchniowych oprowadził i opowiedział Pan dr Marek Bara.

Spotkanie z Opiekunami i Nauczycielami

Dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania UCZNIOM, którzy tak licznie brali udział w zmaganiach konkursowych w XXI edycji Konkursu Wiedzy Technicznej. Równie serdeczne podziękowania Dyrekcja Instytutu kieruje również na ręce Organizatorów za wkład pracy włożony w przygotowanie Konkursu oraz dla Nauczycieli i Opiekunów za krzewienie idei zdrowej rywalizacji wśród Uczniów szkół średnich. Dziękujemy także pracownikom Instytutu Technologii i Mechatroniki za czas poświęcony naszym gościom w prezentacji naukowych i dydaktycznych pracowni w Jednostce.