Wstecz  

II Dzień Akademicki

2017.04.10, JDz

II Dzień Akademicki

W środę 5 kwietnia 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbył się II Dzień Akademicki. Uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni z województwa śląskiego oraz wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli akademickich.

WIiNoM był reprezentowany przez liczną grupę studentów – członków Koła Mikromechatroników wraz z opiekunem - Panią dr Jolantą Dzik i Prodziekan ds. Dydaktycznych Kierunków Mechatronika i Inżynieria Materiałowa – Panią dr hab. Małgorzatę Adamczyk-Habrajską.

Pani Prodziekan szczegółowo zaprezentowała ofertę edukacyjną na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

W ramach zajęć panelowych odbyły się:

  • wykład pt. „Mechatronika wczoraj, dziś i jutro”, prowadzony przez dr hab. Małgorzatę Adamczyk-Habrajską, w ramach którego przedstawiła dokonania związane z nowymi technologiami z zakresu mechaniki, elektroniki i automatyki, informatyki i mechatroniki,
  • prezentacje prac inżynierskich studentów kierunku Mechatronika, m.in. model bramy przesuwnej w skali 1:24 z wykorzystaniem sterownika PLC, makieta parkingu wielopoziomowego oraz mini robota mobilnego podążającego za sygnałem zewnętrznym.

Studenci zaprezentowali również lot bezzałogową jednostką latającą, wyposażoną w cztery silniki bezszczotkowe z łopatami z włókna węglowego i kontroler lotu opartym na mikrokontrolerze ATMEga 2560. Prezentowany dron jest efektem końcowym pracy inżynierskiej studenta kierunku Mechatronika.

Mamy nadzieje, że spotkanie w ramach Dni Akademickich przyczyni się do zwiększenia zainteresowania młodzieży kształceniem na kierunku Mechatronika.